Đức Phật

Bồ Tát Long Thọ, người được xem như Đức Phật Thích Ca thứ hai

Bồ Tát Long Thọ, người được xem như Đức Phật Thích Ca thứ hai

Long Thọ (Nagarjuna) là một vị luận sư vĩ đại người Ấn Độ sống vào TK I thứ II SCN. Sư là người có công tổng hợp, chỉnh lí và hoàn thiện tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, giúp cho Đại Thừa phát triển rực rỡ như ngày nay. Khoảng 500-600 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật giáo có những chuyển biến theo cả hai hướng tích cực lẫn tiêu cực. Đây là thời kì bộ phái, khi mà tăng đoàn chia ra hơn 10 bộ phái và thường xuyên biện luận với nhau và với các tôn giáo đương thời. Giáo lý thời kì này được hoàn thiện, tuy nhiên do sự rập khuông quy củ mà tăng đoàn ngày càng xa cách với quần chúng, thiếu tinh thần nhập thế độ sinh.

Trước đó, vào khoảng 200 năm sau khi Phật nhập diệt, đã có những tiếng nói đối lập nhau giữa Thượng Tọa Bộ (Theravada) và Đại Chúng Bộ (Mahasanghika). Sự đối lập này là mầm mống cho sự phân hóa tăng đoàn, và mầm mống này dẫn tới hình thành nhánh Phật giáo Đại Thừa với tiếng nói nhập thế độ sinh. Có thể nói, Đại Thừa giống như một cuộc cải cách tôn giáo lớn của Phật giáo để chống lại sự quan liêu xa cách quần chúng của truyền thống Phật giáo xưa cũ.

Ngài là một người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cải cách tôn giáo đó. Trước khi Ngài Long Thọ ra đời, kinh điển Phật giáo ngoài các kinh thuộc Nguyên Thủy ra thì đã xuất hiện các kinh Đại Thừa như kinh Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, A Di Đà, Thủ Lăng Nghiêm… nhưng phân tán một cách rời rạc, thiếu sự biên tập cũng như phân tích thấu đáo. Khi Bồ Tát Long Thọ xuất hiện, Ngài đã chỉnh lí, chú giải toàn bộ các bản kinh Đại Thừa này đồng thời tuyên dương nó, khiến cho hệ thống triết lý Đại Thừa phát triển rực rỡ. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển Phật giáo.

Công lao của Ngài Long Thọ to lớn đến mức nếu không có Ngài, có thể hôm nay Phật giáo chỉ còn là một tôn giáo èo uột hay thậm chí bị xóa sổ hẳn. Chính vì công lao đó, người đời về sau tôn xưng Ngài như vị Phật thứ hai cũng là điều dễ hiểu. Trong các trường Phật học, tư tưởng Bồ Tát Long Thọ là một môn học quan trọng mà bất kì Tăng Ni nào cũng phải học.

Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *