Coi chừng bản ngã lớn dần
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Sống mà kiêu căng ngạo mạn là thiếu một tính chất đáng quý của con người

Khi trân trọng con người, thương yêu con người, tôn trọng niềm vui của con người, tôn trọng cuộc sống của con người, chúng ta sẽ đi đến một đạo lý đầy tính nhân bản. Và để làm con người, chúng ta phải có hai tính chất, nếu thiếu một trong hai tính chất này, chúng ta không phải con người. Từ…

Xem chi tiết

Hoa sen - Cách tu tập quán từ bi
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Cách tu tập quán từ bi

Một, bạn hãy hướng tâm đến bất cứ một chúng sinh nào, không có một chút liên quan gì với mình và tác ý khởi lên lòng yêu mến đối với chúng sinh đó. Trong lòng yêu mến hướng về chúng sinh đó, bạn không nghe lòng mình đòi hỏi nơi họ bất cứ sự đáp ứng nào, cũng không cần họ…

Xem chi tiết

Hướng Dẫn Thiền (Tt. Thích Chân Quang)
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Hướng dẫn thiền (TT. Thích Chân Quang)

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, giải thoát Niết Bàn. Đức Phật thành đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng bằng pháp môn Thiền Định. Thiền là phương pháp thực hành nhiếp tâm vào định, đưa tâm trí đến chỗ an tĩnh, sáng suốt, không xuất hiện ý nghĩ, không dấy…

Xem chi tiết

Coi chừng bản ngã lớn dần
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Coi chừng bản ngã lớn dần

Sự kiêu mạn sẽ âm thầm phá tan công đức bao nhiêu năm lễ Phật, đi chùa, tụng kinh, làm phước, bố thí, cúng dường,… nên chúng ta phải rất cẩn thận. Bản ngã sẽ theo tuổi đời, địa vị, tài sản, kiến thức… mà lớn dần lên. Như khi trong túi mình chỉ có 50 ngàn, lâu lâu ai cho vài…

Xem chi tiết

Bông hoa sen
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Đập vỡ nghiệp bỏn xẻn

Theo lời Phật dạy, để làm một bậc Thánh thì trước tiên là phải đập vỡ nghiệp bỏn xẻn. Trong tứ thánh quả, từ sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán thì người chứng sơ quả Tu Đà Hoàn được Phật định nghĩa rất rõ ràng là người…

Xem chi tiết

Không bao giờ chấp nhận điều sai, dù phải chịu thiệt thòi
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Không bao giờ chấp nhận điều sai, dù phải chịu thiệt thòi

Tại sao chúng ta có duyên tìm được chân lý và tại sao chúng ta không có duyên tìm được chân lý? Tại sao chúng ta tìm được vị thầy dạy đâu đúng đó, và tại sao chúng ta gặp phải ông thầy dạy đâu sai đó? Tất cả chỉ vì nhân duyên từ những đời xưa: – Thứ nhất, chúng ta…

Xem chi tiết

Con nguyện lòng tôn kính phật tuyệt đối - Phật Quang
TT Thích Chân Quang

Phải làm gì để đáp lại những điều vô giá từ tình thương Phật cho ta?

Tình thương vô hình của Phật cho ta năm điều vô giá: 1. Hoá giải bớt nghiệp chướng của ta, làm ta bớt ách nạn trong đời. 2. Tác động bí mật giúp cho ta suy nghĩ đúng hơn trong từng giây phút nhỏ. 3. Dẫn dắt ta gặp được thiện tri thức, chân sư, để ta nghe được những lời dạy,…

Xem chi tiết

Chữa bệnh tiểu đường với ba phương pháp ngồi thiền
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Khi bị thất bại, lúc được thành công, ta cần áp dụng đạo lý gì?

Thực tế là không phải tất cả mọi nỗ lực trên cuộc đời của ta đều đưa đến thành công. Có khi ta rất cố gắng mà vẫn thất bại, khi đó hãy áp dụng đạo lý chấp nhận, vui vẻ, bình thản vì biết mình còn thiếu phước. Rồi khi nỗ lực của ta có kết quả, đạt được thành công…

Xem chi tiết

Sự nguy hiểm của ý nghiệp
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Sự nguy hiểm của ý nghiệp

Đề Bà Đạt Đa tu thiền có kết quả, thậm chí có một số thần thông, đôi khi nói đúng những điều quá khứ vị lai, nhờ thế mà chinh phục được vua A-xà-thế, lôi kéo được một số tỳ kheo. Nhưng ý nghiệp bên trong không sạch, chưa phải là một người đạo đức, nên sau này chống luôn cả Phật…

Xem chi tiết

Mặc chướng duyên, cám dỗ tội tình
TT Thích Chân Quang, Văn hóa xã hội

Mặc chướng duyên, cám dỗ tội tình

“Nguyện từng ngày tinh tấn tu hành Mặc chướng duyên cám dỗ tội tình Lòng đã quyết một đường đi tới Nào xá gì bao kiếp qua nhanh.” “Nguyện từng ngày tinh tấn tu hành”: Khi chúng ta đã hiểu đạo rồi, tức là đã có trí tuệ thì như Đức Phật nói, hãy dùng con trâu tinh tấn để kéo lưỡi…

Xem chi tiết

Công đức người tạc tượng Đức Phật
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Nhân quả tạc tượng Đức Phật

Người bỏ công sức, bỏ tài vật ra để tạc tượng Phật rất đẹp, giúp cho mọi người tưởng nhớ tới Phật, lễ kính Phật thì được phước lớn. Hỏi: PHƯỚC LỚN NHƯ THẾ NÀO ? 1. CƠ THỂ LUÔN ĐƯỢC LÀNH LẶN. Có chuyện thế này, Hòa Thượng Từ Giang ở chùa Linh Quang bên quận 4 ở Sài Gòn, Ngài…

Xem chi tiết