Đức Phật
Thiền sư Thích Thanh Từ

Sau khi Đức Phật thành đạo

Sau khi thành đạo, Đức Phật vì lòng từ bi thương xót chúng sanh còn đang trầm nịch trong trầm luân sanh tử, Ngài dùng đủ phương tiện để giáo hóa, chỉ dạy phương pháp tu hành, giúp cho chúng sanh giải thoát sanh tử. Tùy tâm tánh và căn cơ của từng chúng sanh mà Phật có phương pháp chỉ dạy…

Xem chi tiết

Thai ngục và hiện tượng đoạt thai nhớ lại kiếp luân hồi
Thiền sư Thích Thanh Từ

Luân hồi trong các cỗi – Sư Ông Trúc Lâm

Đức Phật nói thuyết luân hồi không phải do suy luận, do tưởng tượng. Khi tâm Ngài an định, trí tuệ sáng ra nên nhớ được tất cả mọi việc trong vô số kiếp về trước. Phật thấy rõ ràng chúng sanh do nghiệp lành, nghiệp dữ dẫn đi thọ sanh chớ không phải ngẫu nhiên. Nghiệp dẫn mình đi trong sáu…

Xem chi tiết

Phật pháp trị tận gốc tâm bệnh
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Tâm bệnh – HT, thiền sư Thích Thanh Từ

Ở thế gian, thầy thuốc trị về thân bệnh. Trong đạo, Phật trị tâm bệnh. Giữa hai việc điều trị đó, việc nào quan trọng hơn? – Điều trị tâm bệnh quan trọng hơn. Bởi vì dù thầy thuốc hay mấy, biết bệnh nhân đang bị đau tim, hay đau phổi, thầy thuốc có thuốc nhưng người bệnh cứ rầu, cứ buồn,…

Xem chi tiết

Cái vui tùy hỉ - HT, Thiền sư Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Cái vui “tùy hỉ” – Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ

Cái vui của người Phật tử đến chùa là tập cái vui “tùy hỉ”, hỉ là mừng, tùy là theo. Khi chúng ta nhìn thấy một người bạn hay một kẻ thân làm một điều lành, một việc phải thì chúng ta phát tâm vui theo. Người làm vui năm, chúng ta cũng vui được năm; người làm vui mười, chúng ta…

Xem chi tiết

Nghiệp kiếp ăn xin - bao giờ trả hết
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Diễn biến nghiệp báo

Hôm nay chúng ta nói về vấn đề nghiệp báo, nói đủ là “diễn biến nghiệp báo”. Với người tu Phật, đây là vấn đề gốc cần phải được hiểu và ứng dụng tu tập cho đúng. Như có người nói gia đình con tin Phật, tu theo chánh pháp, luôn được sự hướng dẫn của chư tăng, nhưng sao trong nhà…

Xem chi tiết

Tu trong cảnh bệnh hoạn - HT Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Nghiệp thức và tánh giác

Hôm nay chúng tôi sẽ giảng về đề tài Nghiệp thức và tánh giác, để quí Phật tử nhận rõ trên đường tu hành, chúng ta có phương pháp cụ thể như thế nào. Ngày xưa ở Trung Quốc có Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm nổi tiếng là nhanh nhẹn nhất. Một hôm có người đến hỏi Ngài: – Bạch Hòa…

Xem chi tiết

Cách yêu thương con cháu thực tế nhất - Pháp sư Huệ Tịnh
Đạo Phật, Thiền sư Thích Thanh Từ

Hậu sự – Thiền sư Thích Thanh Từ

Bây giờ tôi nói tới hậu sự, tức là việc sau khi mình chết. Nhiều vị nghĩ rằng khi mình chết phải trối trăn lại với con cháu làm thế này, làm thế kia cho mình. Điều đó dư. Tại sao? Bởi vì thân này do tứ đại hòa hợp mà thành, chúng ta sống cũng mượn tứ đại mà sống: uống…

Xem chi tiết

Tượng Phật trong núi
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Bốn bà vợ

Kinh Phật ví dụ một Trưởng giả có tất cả bốn bà vợ. Người thứ nhất rất trung thành với ông, thế mà suốt ngày ông không nghĩ tới. Người vợ thứ hai được ông lưu ý chút ít. Người vợ thứ ba được ông nhắc nhở liền miệng. Người vợ thứ tư thì ông ở đâu bà có mặt ở nơi…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát - Nhân quả ba đời
Lời dạy của đức phật, Thiền sư Thích Thanh Từ

Tin nhân quả hay tin ngày giờ tốt xấu?

Điều đáng buồn hơn nữa, chúng ta lại không tin mình mà lại tin ở những sức mạnh bên ngoài. Tôi thí dụ như một số cư sĩ tại gia, khi muốn cất nhà trước hết quý vị kiếm thầy xem tuổi, đoán tốt xấu. Nếu ông thầy nói năm nay sát chủ, quý vị có dám cất không? Đang lúc trong…

Xem chi tiết

Thiền sư Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Thanh Từ

Soi sáng lại chính mình

Tu là hồi đầu, xoay đầu lại. Từ lâu chúng ta mê nên đi trong đau khổ tử sanh, khi tỉnh chúng ta trở lại thì hết đau khổ. Nên tu là giải khổ cho mình, cứu khổ cho chúng sanh. Nếu mình còn khổ thì làm sao cứu khổ cho người được. Nếu hiểu tu là chỉ lo cứu khổ cho…

Xem chi tiết

Vạn Đức Phật
Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Đời sống Thiền – H.T Thích Thanh Từ

Hôm nay chúng tôi sẽ nói về Đời Sống Thiền. Người Phật tử phải có một đời sống tương đối như thế nào để mỗi ngày thân tâm được an ổn vui vẻ. Thế nên chúng ta phải biết áp dụng Phật pháp vào đời sống của mình, bớt gây tạo những nghiệp nhân không tốt, từng bước thực hiện lời Phật…

Xem chi tiết

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ
Lời dạy của đức phật, Thiền sư Thích Thanh Từ

Tinh tấn – H.T Thích Thanh Từ

Hôm nay chúng tôi sẽ nói một số cách thức tu hành phổ thông, Phật tử tùy theo căn cơ, sở thích mà tự chọn pháp tu thích hợp với mình. Được vậy công phu mới tinh tấn liên tục, niềm tin vững chắc, không bị lay chuyển bởi bất cứ trở lực nào bên ngoài. Nói về những điều kiện tu…

Xem chi tiết