Đau khổ và hạnh phúc đều thuộc về một bản chất hữu tình
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Đau khổ và hạnh phúc đều thuộc về một bản chất hữu tình

Cả đau khổ và hạnh phúc đều thuộc về một bản chất hữu tình, nghĩa là cả hai đều quá cảnh; họ luôn thay đổi. Bông hoa, khi nó biến mất, trở thành một bức tranh. Hợp chất có thể giúp trồng lại một bông hoa. Hạnh phúc cũng hữu tình và vô thường bởi thiên nhiên. Nó có thể trở nên…

Xem chi tiết

Am nhỏ trong gió - Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Am nhỏ trong gió

Khoảng ba mươi năm về trước, tôi đang nhập thất một mình ở Phương Vân Am (hồi đó gọi là Nông trại Khoai Lang) ở miền Bắc nước Pháp. Am ở trong cánh rừng có tên là Forêt d’Othe. Tôi thường thích ngồi thiền và đi thiền hành trong rừng. Vào một buổi sáng rất đẹp trời, tôi quyết định sẽ tận…

Xem chi tiết

Vì sao bạn phải học cách kiềm chế cảm xúc?
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Điều phục cảm xúc mạnh – Sư Ông Làng Mai

Nhiều người trong chúng ta rất khổ sở vì không biết cách điều phục cảm xúc mạnh. Khi thấy một cảm thọ bất an xuất hiện, ta tự nhủ: “Thở vào, tôi có mặt cho cảm thọ của tôi. Thở ra, tôi an tịnh cảm thọ của tôi ”. Làm như vậy ta sẽ thấy tâm mình lắng dịu. Điều này rất…

Xem chi tiết

Sống bình dị - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Văn hóa xã hội

Sống bình dị – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bụt dạy rất cẩn thận về cách sinh hoạt hàng ngày của Bồ tát xuất gia. Đặc điểm của kinh này là ở chỗ rất thực tế. Trước hết Bụt dạy về bốn vấn đề: Cơm ăn (ẩm thực), áo mặc (y phục), thuốc men (y dược), và chỗ ở (ngọa cụ). Người Bồ tát xuất gia phải có một nếp sống…

Xem chi tiết

Bố thí tài vật - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Đạo Phật, Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bố thí tài vật – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đứng về phương diện bố thí tài vật mà nói, những gì mình đã đem chia sẻ cho người khác, những thứ đó mới đích thực là của cải còn lại của mình. Tài sản còn giữ trong nhà, không hẳn là của mình. Khi cho tức là mình đã đầu tư vào sự an ninh và hạnh phúc ngày mai của…

Xem chi tiết

Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Cỡi trên những đợt sóng sinh tử

Vạn vật vô thường, bệnh tật và tai nạn có thể xảy ra cho bạn và cho những người thân của bạn bất cứ lúc nào. Sống trên đời, bạn phải chấp nhận sự thật ấy. Nếu bạn sống có chánh niệm trong từng giây phút, nếu bạn sống một cách sâu sắc những ngày tháng của bạn và tiếp xử đẹp…

Xem chi tiết