Lợi ích của Chú Đại Bi
HT Tuyên Hóa, Quán Thế Âm Bồ Tát

Thần Chú Đại Bi nhiệm mầu không thể nghĩ bàn …

Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu…

Xem chi tiết

Chí tâm chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát - hết thảy việc ác đều được tiêu trừ
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Chí tâm chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát – hết thảy việc ác đều được tiêu trừ

  “Chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy, quyến thuộc chia lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc”. Giả sử có những chúng sanh rất nghèo nàn khốn khổ, thường ốm đau bệnh hoạn, nhà cửa xảy ra nhiều tai họa, lắm việc không may, gia cảnh sa sút lụn bại, hoặc họ hàng thân thuộc bị…

Xem chi tiết

Ngài Mục Kiền Liên báo hiếu
Đạo Phật, HT Tuyên Hóa

Nguồn gốc và ý nghĩa lễ Vu Lan

“Cúng dường Tam Bảo trong ngày này, thì công đức tạo được ấy sẽ thù thắng, lớn lao hơn trong ngày thường đến gấp trăm ngàn lần” Vu Lan Bồn Vu Lan là tiếng Phạn (Ullambana) có nghĩa “cứu những kẻ bị treo ngược” (giải đảo huyền). Loài người chúng ta nếu bị treo ngược thì rất khổ sở, nên nay chúng…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát
HT Tuyên Hóa

Quý vị không có lòng chí thành; mà không có lòng thành khẩn thiết tha thì chẳng thể nào có sự cảm ứng linh nghiệm được!

Kinh văn: “Tụng trì Thần Chú Ðại Bi mà nếu ngay trong đời hiện tại, tất cả những sự mong cầu lại không được kết quả toại ý, thì không gọi là Ðại Bi Tâm Ðà-La-Ni; chỉ trừ bất thiện, trừ chẳng chí thành.” Lược Giảng: “Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch cùng đức Phật rằng: “Những người tụng trì Thần…

Xem chi tiết

Chân dung HT. Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa

Biểu hiện của đức hạnh

Tu đạo nghĩa là tu đạo đức chơn chính, không chướng ngại ai, cũng không sợ ai chướng ngại mình. Lúc bắt đầu tu, người học Phật pháp phải gieo hạt giống xuống đất. Sau khi hạt giống được gieo, nó có thể nẩy mầm lớn lên chăng? Xem nhân duyên có đủ hay không. Hạt giống thuận lợi nẩy nở khi…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tuyên Hóa hoằng pháp tại Việt Nam 1974
HT Tuyên Hóa

Hòa Thượng Tuyên Hóa hoằng pháp tại Việt Nam 1974

Dưới đây là sơ lược bài thuyết giảng của Hoà Thượng tại Việt Nam: “Trước khi buổi giảng bắt đầu, các vị làm ơn cho tôi xin vài điều nhé! Nghe tới đây, chắc có người thầm nghĩ: Tông chỉ của Hòa Thượng là: Dù lạnh đến chết, cũng không phan duyên Dù đói đến chết, cũng không xin xỏ. Nghèo khổ…

Xem chi tiết

HT Tuyên Hoá
HT Tuyên Hóa

Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị (Kính mừng lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo 19/06 AL)

 Quán Âm Bồ Tát đến Thánh Thành Hôm nay là mùa xuân, bắt đầu Quán Âm thất, hy vọng quý vị khẩn thiết đem hết thành tâm niệm thánh hiệu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, chẳng những miệng niệm mà tâm cũng niệm. Tâm và miệng tương ứng, tạo thành một, tự nhiên cảnh giới cảm ứng sẽ hiện ra…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát và các em bé
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Khi tiếng Tụng Kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát

Như vậy, trong mộng hoặc trong mị Quý Vị có thể thấy vong linh của Cha Mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, hoặc thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời trước còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi. Vì đã trót gây ra tội lỗi nên họ bị đọa vào các ác đạo, Địa Ngục, Ngạ…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa

Trích di ngôn của hòa thượng Tuyên Hóa

Tôi muốn nói cho các vị biết, để chuẩn bị hậu sự khi tôi không còn nữa. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ tùy thời mà ra đi, Bởi chuyện gì đi nữa đều không có nhất định cả. Là người thì ai cũng trải qua sanh, lão, bệnh, tử, Phật còn phải nhập Niết bàn khi đã đến…

Xem chi tiết

Cúng dường đúng cách để có nhiều công đức
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Một ngày chẳng sửa lỗi lầm, là một ngày chẳng tạo công đức

Thân cây, mỗi ngày mỗi cao lớn nhưng ta không thấy sự sinh trưởng của cây. Tuy ta chẳng để ý, nhưng cây cứ cao lớn dần, chờ đến mười năm hoặc trăm năm sau thì cây đó biến thành vật hữu dụng. Cây thì vậy, người tu Ðạo thì cũng thế. Ðừng quá gấp gáp, đừng nghĩ rằng hôm nay tu…

Xem chi tiết

Học phật phải mở rông tâm lượng - Tượng thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Phụ nữ mang thai nên tụng Kinh Địa Tạng

Như vậy, ở đời sau, trong toàn thể nhân loại, bao gồm tất cả những người thuộc mọi quốc gia và mọi chủng tộc, giả sử “có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái…” Ở cõi Diêm Phù Ðề của chúng ta thì người mẹ phải chịu nhiều đau đớn khi sinh nở, lắm lúc còn nguy hiểm tới…

Xem chi tiết