Vạn sự tùy duyên
HT Thích Thông Phương, Thiên Thai Tông

Khéo sống tùy duyên

Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa: Hai huynh đệ trong thiền viện đang đi trên đoạn đường, trời vừa mưa xong nên đường lầy lội, phải lội qua một con suối cạn. Ngay lúc đó có một cô gái trẻ khoác bộ kimono rất đẹp phải đi ngang qua suối. Nhưng mặc kiểu này thì làm sao…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Thích Thông Phương
HT Thích Thông Phương, Lời dạy của đức phật, Thiền Tông

Ngay trong sanh tử mở được trí tuệ vô sanh

Trong quyển “Con người siêu việt” Ngài Milarepa có nói: “Vì sợ chết tôi đi vào trong núi, liên tục trầm tư về tính chất bất định của giờ chết. Bỗng bắt gặp thành trì bất tử vô tận của tâm bản nhiên. Bây giờ tất cả nỗi sợ hãi đều tan biến, và trong sanh tử mở cái thấy trí tuệ…

Xem chi tiết

Diệu Âm Thắng Phật
HT Thích Thông Phương, Thiền Tông

Biết lắng nghe – Hòa Thượng Thích Thông Phương

Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy:                     Nếu được bậc hiền đức Phê bình và sửa sai Như người chỉ kho vàng Có lợi mà không hại. Nghĩa là nếu mà được những bậc hiền đức phê bình hoặc sửa sai, tức là nhắc nhở chỉ lỗi lầm cho chúng ta, thì đó là điều rất quý. Giống như người chỉ kho…

Xem chi tiết