Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một câu A Di Đà Phật đem nói cho người khác biết – đó là bạn đã truyền pháp âm – bạn được phước âm vô thượng

Bạn đem cái ngộ của bạn, bạn đem cái tâm đắc của bạn, bạn đem cái ưa thích Phật pháp của bạn, ưa thích kinh Vô Lượng Thọ, ưa thích thế giới Tây Phương Cực Lạc, những chỗ tốt mà bạn có được này hoan hỉ nói với người khác, cùng chia sẻ với tất cả đại chúng, đây gọi là nói…

Xem chi tiết

Lòng từ bi tuyệt đối của Như Lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đó chính là “duy thức sở biến”

Nếu nói vấn đề bạn có nghi hoặc, bạn rất khó tiếp nhận, chúng tôi lại nói một thí dụ thô thiển để xem bạn có thể tiếp nhận được không? Ban đêm bạn ngủ có khi nào nằm mộng chăng? Mọi người đều đã từng nằm mộng, tại sao trong mộng xuất hiện quá nhiều nhân vật như vậy? Nhiều chúng…

Xem chi tiết

Pháp tu như thế nào để được công đức lớn nhất
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải hiểu được biểu pháp cúng dường

Hương tượng trưng cho giới định. Ngửi đến hương, nhìn thấy hương, liền nghĩ đến giới, định, huệ. Nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ. Nó tượng trưng cho những ý này. Hương tượng trưng cho tín. Người Trung Quốc rất coi trọng tín. Cổ nhân nói “nhân vô tín tắc bất lập”, người nếu như không có chữ tín, trong…

Xem chi tiết

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào mới có tâm tha thiết vì sanh tử?

Tâm vì sanh tử không tha thiết, mọi người đều rất lo lắng, không ít người đã hỏi: – Làm thế nào mới có tâm tha thiết vì sanh tử? – Làm sao đối trị tâm không tha thiết vì sanh tử? Chúng tôi đã tìm câu trả lời và tìm bí quyết niệm Phật trong các trước tác của chư vị…

Xem chi tiết

Bài kệ ca ngợi Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khẩu hoà vô tranh

Khẩu hoà vô tranh sẽ giúp chúng ta bớt đi chướng ngại trên đạo Bồ Đề. Cảm ân người đã mắng ta bởi họ đã vì ta mà giúp ta tiêu tan nghiệp chướng. Phật dạy chúng ta “Khẩu hòa vô tranh”. Phật biết được những hiểu lầm, kết oán của tất cả chúng sanh. Tám, chín phần mười đều do lời…

Xem chi tiết

Tây Phương Cực Lạc thánh chúng A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cây cỏ hoa là đều có tánh linh, núi sông đất đai cũng có tánh linh

Chúng tôi xây dựng một đạo tràng nhỏ tại Úc châu, có một ngôi nhà cũ quá, không sử dụng được, chúng tôi phá dỡ nó, làm mới lại. Ngôi nhà này dỡ bỏ chuyển đi, làm nhà mới phải chuyển vật liệu, ở cổng có bốn cây trồng dày quá, chặn mất cửa lớn không vào được, phải chặt bỏ bốn…

Xem chi tiết

Ăn chay là chuyện khó làm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Muốn khoẻ mạnh sống lâu, phương pháp thù thắng nhất chính là ăn chay!

Bố thí vô úy thì quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Phương pháp thù thắng nhất là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, không kết ác duyên với chúng sanh, đây chính là chân thật bố thí vô úy. Việc này không cần tốn tiền, vì sao không làm chứ? Bạn thật sự sẽ khỏe mạnh sống lâu. Tôi 26…

Xem chi tiết

Linh Ứng Kinh Pháp Hoa
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghe kinh phải có tâm nhẫn nại, có nghi vấn thì có thể tồn nghi

Nghiên cứu giáo lý, nghe kinh phải có tâm nhẫn nại, có nghi vấn thì có thể tồn nghi, cổ đức có nói: “Tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ”, đó gọi là nghi tình, chẳng phải là hoài nghi. Nếu đối với lời trong kinh bạn chẳng thể lý giải, khởi hoài nghi thì là sai lầm. Hoài…

Xem chi tiết

Bồ tát Địa Tạng Vương
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Công đức của việc tạo tượng chẳng thể nghĩ bàn

Trong vô lượng phương pháp tu học: Tạo tượng, công đức của việc tạo tượng chẳng thể nghĩ bàn. Chủng loại tạo tượng rất nhiều, ở đây liệt kê ra “thái họa”, tô vẽ đều được, hoặc là đúc nắn bằng đất sét, điêu khắc trên đá, giao tất (mủ, sơn) hình tượng Phật, Bồ Tát loại này cũng rất nhiều. Hiện…

Xem chi tiết

Tượng Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thị quốc vương đẳng, hoặc tự doanh biện, hoặc khuyến tha nhân, nãi chí bách thiên nhân đẳng bố thí kết duyên

Xin xem tiếp kinh văn: Thị quốc vương đẳng, hoặc tự doanh biện, hoặc khuyến tha nhân, nãi chí bách thiên nhân đẳng bố thí kết duyên. (Các Quốc Vương đó, hoặc tự mình lo liệu sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả trăm ngàn người cùng bố thí để kết [Pháp] duyên.) Đây là nói về những đạo…

Xem chi tiết

Sám hối
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghịch tăng thượng duyên và thuận tăng thượng duyên

“Thầy Lý, là người thế hệ trước chúng tôi, thầy hình như trước tôi hai thế hệ, bậc cha ông, ông không cần tìm tư liệu, toàn đọc thuộc, trích dẫn Kinh điển đều trong tầm tay, dễ dàng như vậy. Chúng tôi hỏi thầy, thầy ghi nhớ được thật là nhiều! Thầy nói rằng: các ông không biết đâu, đều do…

Xem chi tiết

Tăng thêm tín tâm và nguyện tâm bằng cách nghe pháp - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi giới thiệu cho quý vị một vị thầy tốt nhất – giỏi nhất là vị thầy A Di Đà Phật

Tôi ở khắp mọi nơi khuyên bảo các đồng tu, tôi cũng giới thiệu cho các vị một vị thầy tốt, vị nào vậy? Vô Lượng Thọ Phật, A Di Đà Phật là thầy giáo tốt của chúng ta. A Di Đà Phật ở đâu vậy? Hiện tại kinh Vô Lượng Thọ bày ra ngay trước mắt của bạn, bạn có thể…

Xem chi tiết