Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Tu hành phải có giải và hành song song – TĐ:060

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download TĐ:060-Tu Hành Phải Có Giải Và Hành Song Song MP3 bấm vào TĐ:060 – Tu Hành Phải Có Giải Và Hành Song Song Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Trích đoạn:02-039-037 Thời gian từ: 00h34m36-…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không Người tu hành
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Giáo dục trọng yếu hơn hết – TĐ:074

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download TĐ:074- giáo dục trọng yếu hơn hết MP3 bấm vào Giáo dục trọng yếu hơn hết – TĐ:074 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa-Trích đoạn:02-039-046 Thời gian từ: 01h18:17:20 – 01h20:09:16

Giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn

Để giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn… thì bạn phải bắt đầu mở rộng tâm thương yêu mình để thương yêu hết thảy chúng sanh; chúng ta phải làm một sự chuyển biến to lớn từ trong tâm địa! Ngày nay giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai…

Xem chi tiết

Hòa thượng Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Ví dụ thực tế của việc thâm nhập một môn – TĐ 054

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download TĐ:054-Ví Dụ Thực Tế Của Việc Thâm Nhập Một Môn MP3 bấm vào TĐ:054 – Ví Dụ Thực Tế Của Việc Thâm Nhập Một Môn Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa-Trích đoạn:02-039-035 Thời gian từ: 00h16:02:03…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) – HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Công phu tu học – Trích đoạn 066 – Pháp sư Tịnh Không

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download TĐ:066 – Công Phu Tu Học MP3 bấm vào TĐ:066 – Công Phu Tu Học Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa-Trích đoạn:02-039-040 Thời gian từ: 00h32:49:14 – 00h43:42:27

HT Tịnh Không: Là Trị Gốc, Là Cứu Cánh? Ngày Ngày Giảng Kinh, Dạy Học
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Như thế nào là trị gốc, là cứu cánh? nhất định phải học theo phật thích ca: ngày ngày giảng kinh, ngày ngày dạy học.

Thế gian hiện tại có rất nhiều thiên tai động loạn, người người đều cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện là trị phần ngọn chứ không phải trị phần gốc, trị nhất thời không phải là cứu cánh. Như thế nào là trị gốc, là cứu cánh? nhất định phải học theo phật thích ca: ngày ngày giảng kinh, ngày ngày dạy học.…

Xem chi tiết

Nếu nhất niệm hồi tâm, sẽ quyết định vãng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu nhất niệm hồi tâm, sẽ quyết định vãng sanh

Tây Phương thế giới và A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí đều do tự tánh biến hiện. Rời khỏi tự tánh sẽ không có một pháp nào để được. Duy tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà. Ta muốn vãng sanh cõi Tịnh Độ do chính mình biến hiện thì còn có chướng ngại nào nữa hay chăng? Lý luận…

Xem chi tiết

Bệnh nghiệp chướng
Đạo Phật, Hòa Thượng Tịnh Không

Chân thật có công phu, chỉ một cái gật đầu cũng có thể siêu độ oan gia trái chủ.

Bạn có công đức chân thật thì bạn mới có thể lấy ra để hồi hướng. Ngày nay chúng ta ở niệm Phật đường niệm Phật một ngày, niệm được tâm địa thanh tịnh. Đích thực chúng ta không thể làm đến được một vọng niệm cũng không có, như vậy rất khó. Trong một giờ đồng hồ, một cây hương vẫn…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) – HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trích lời Hòa thượng Tịnh Không trong Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký

Kinh này lấy Tín Nguyện Trì Danh làm tông yếu tu hành. Nếu không có Tín, sẽ chẳng đủ để khơi gợi Nguyện. Không có Nguyện, sẽ chẳng đủ để hướng dẫn Hạnh. Không có diệu hạnh Trì Danh, chẳng đủ để thỏa mãn Nguyện, hòng chứng thực Tín. Trong kinh, trước hết nêu bày y báo, chánh báo để sanh lòng…

Xem chi tiết

Bạn tu tâm thanh tịnh - ma quỷ không dám đến quấy phá
Đạo Phật, Hòa Thượng Tịnh Không

Mười điều trọng yếu của sự tu hành

1. Hiếu dưỡng cha mẹ Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ bản làm người. Chúng ta nghĩ thử ngay cả loài chim muông còn biết báo ân nuôi mớm. Nếu như chúng ta không hiếu dưỡng cha mẹ…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu có tâm tham lam cắt giảm ăn bớt số tiền từ thiện cứu tế tai nạn thì nhất định chịu quả báo ở địa ngục

Chúng ta phải học theo Phật, chúng ta phải vâng theo lời giáo huấn của Phật, sửa đổi tư tưởng của chúng ta, sửa đổi tác phong của chúng ta, từ đây về sau chúng ta khởi tâm động niệm phải luôn nghĩ đến sự khổ vui của đại chúng xã hội, phải luôn nghĩ đến phước họa của đại chúng xã…

Xem chi tiết