Thế gian chẳng biết có bao chuyện chẳng thể suy xét đến tận cùng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải biết rằng thế gian này là giả, không có thật

Kinh Kim Cang nói rất hay: “Như mộng huyễn bào ảnh”. Trong Chứng Đạo Ca đại sư Vĩnh Gia nói: “Trong mộng rõ ràng có sáu cõi”, sáu cõi là luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo như giấc mộng, hoàn toàn là sự thật, tỉnh dậy không thấy gì nữa, cần gì phải chấp trước? Cần gì tính toán? Sao…

Xem chi tiết

Mục tiêu cầu vãng sanh - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quyết định không tạo ác nghiệp

Cuộc đời quá ngắn ngủi quyết định không tạo ác nghiệp, ân phải báo, oán phải quên sạch sẽ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ! Trưởng Lâm ở trong xã hội Singapore có địa vị rất cao, ông có của cải, chúng ta đều thấy rất rõ ràng, mọi thứ đều không thể mang đi được, thật sự là “mọi…

Xem chi tiết

Khi bạn thọ trì Tam Quy thì liền có 36 vị Thần Hộ Pháp ngày đêm bảo hộ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khi bạn thọ trì Tam Quy thì liền có 36 vị Thần Hộ Pháp ngày đêm bảo hộ

Trong Giới Kinh, Phật có nói khi bạn thọ trì Tam Quy thì liền có 36 vị Thần Hộ Pháp ngày đêm bảo hộ. Còn khi bạn thọ 5 giới nhưng chỉ trì có 1 giới thì liền có 5 vị Thần Hộ Giới bảo hộ bạn, nếu như bạn trì đủ 5 giới thì sẽ có 25 vị Thần Hộ Giới…

Xem chi tiết

Cảnh giới của người tu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mọi người vì cuộc sống, vì của cải, mà dốc sức ở đó cạnh tranh

Bạn dốc sức khổ sở tranh giành tiền tài, cho dù đoạt được thì cũng là do trong mạng bạn đã có sẵn mà thôi. Tuy đại phú đại quý, thậm chí sanh lên trời, chung quy không thể tránh khỏi một chữ khổ. Tôi nghĩ câu nói này, mỗi một vị đồng tu đều có sự thể nghiệm tương đối sâu…

Xem chi tiết

Vì sao Phật có thể từ bi vô điều kiện - PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật pháp dạy bạn không phản bội tôn giáo của bạn

Hôm đó tôi đến tham gia hội nghị tổng cộng là 14 vị lãnh đạo tôn giáo khác nhau cùng chung một hội nghị. Hôm đó là cục trưởng mời tôi diễn giảng. Tôi gọi 14 vị lãnh đạo tôn giáo này tôi đều là Bồ Tát. Họ nghe rồi cảm thấy rất kỳ lạ. Mục sư Ki Tô giáo là mục…

Xem chi tiết

Bồ tát Địa Tạng Vương
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đồng sự với chúng sanh

Đức Phật có trí huệ, có đức năng, nhìn một chúng sanh có thể nhìn thấy nhân duyên vô lượng kiếp về trước, chúng ta chẳng có khả năng này, do đó đức Phật nhiếp thọ chúng sanh dùng Tứ Nhiếp Pháp rất viên mãn. Pháp cuối cùng trong Tứ Nhiếp Pháp là Lợi Hành, Đồng Sự, đồng sự thì phải phóng…

Xem chi tiết

Tâm hoan hỷ và hạnh tùy hỷ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dùng chân – tâm đối nhân xử thế tiếp vật

Tôi thường khuyên các đồng học. Chúng ta phải làm việc thật, không làm việc giả. Làm việc thật chính là dùng chân – tâm đối nhân xử thế tiếp vật, không lừa dối người khác. Trong chân tâm không có nhiễm ô, không có nhiễm tịnh, không có thiện ác, là bình đẳng. – Chân tâm là tâm thanh tịnh, là…

Xem chi tiết

Một là địa ngục Vô Gián, một là thế giới Cực Lạc - HT TỊnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta còn có đủ thời gian để tránh khỏi tai nạn

Quý vị nhất định phải ghi nhớ, chỉ có niệm Phật di dân đến Thế Giới Cực Lạc mới rốt ráo thoát khỏi những đại nạn to lớn sắp xảy ra ở thế gian này. Đức Phật xuất hiện vì Đại sự nhân duyên gì vậy, quý vị nhất định phải hiểu điều này, chuyện lớn nhất trong đời người là đại…

Xem chi tiết

[Media] Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao - Cương Lương Gia Xá - HT Thích Thiền Tâm dịch
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Địa ngục là hóa sanh

Nam Mô A Di Đà Phật! Trích PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (tập 103) Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Khởi giảng năm 1998 Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ Biên tập: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ

Tâm Bồ Đề kiên cố
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ma nghiệp là gì? – HT Tịnh Không

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói “Quên mất tâm Bồ Đề, hết thảy tạo tác đều là nghiệp ma”. Ma nghiệp là gì? Hết thảy những nghiệp bạn đã tạo ra, thiện nghiệp thì sanh ba cõi thiện, ác nghiệp thì sanh ba đường ác, chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi thì gọi là ma nghiệp. Tương ứng với Bồ Đề Tâm…

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thứ bảy là xâm đoạt hiền thánh tư sanh điền nghiệp

Thứ bảy là xâm đoạt hiền thánh tư sanh điền nghiệp. Nói đơn giản là xâm phạm, cướp giựt đồ cần dùng cho đời sống của những người thánh, người hiền, tội nghiệp này rất nặng. Không những không cúng dường mà còn cướp giựt, còn chiếm đoạt, gây chướng ngại cho họ hoằng pháp lợi sanh. Thứ tám là dập tắt…

Xem chi tiết

Đến thế giới cực lạc hưởng phước của A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế giới chúng ta đây là thế giới Cực Lạc

Tập khí phiền não nặng nề trong con người phàm phu, làm sao có chuyện không nổi niệm? Nếu không khởi niệm thì đã trở thành Thánh nhân, người phàm không làm được. Bởi thế cổ đức hướng dẫn chúng ta: Không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác chậm. Giác chậm là gì? Quí vị đã tạo nghiệp, niệm đầu tiên…

Xem chi tiết