Niệm Phật có thể chuyển được nghiệp lành bệnh kỳ diệu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta bị đau – bệnh đều do oán thân trái chủ đến đòi nợ, đòi mạng…

Rất nhiều người học Phật, tại gia hay xuất gia đều có, oán thân trái chủ đến đòi mạng, đến đòi nợ, điều này từng xảy ra. Điều này không phải mê tín, không phải giả. Gần đây khoảng ba tháng trước, có một người tại gia học Phật, ông bị bệnh suyễn đã nhiều năm, nhưng không chữa được. Ông bế…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa

Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ “niệm Phật”, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên…

Xem chi tiết

Người xuất gia hướng phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người xuất gia trong chùa chiền hiện thời chẳng học

Thuở ấy tôi học Triết Học, Phương tiên sinh giảng Triết Học trong kinh Phật cho tôi nghe, cụ bảo tôi, theo cách nhìn của cụ: “Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới; kinh Phật là đỉnh cao nhất của Triết Học trên cả thế giới”. Đây là nguyên văn lời cụ nói, cụ bảo…

Xem chi tiết

Những Vị Phật Toàn Giác Trong Quá Khứ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có một ngàn vị Phật đã và sẽ xuất hiện ở thế giới Ta Bà

Có một ngàn vị Phật đã và sẽ xuất hiện ở thế giới Ta Bà – tất cả các Phật đều nói Kinh Vô Lượng Thọ – tuyên dương pháp môn Tịnh Độ – và khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhà Phật gọi một đại kiếp, ý nói đơn vị thời gian…

Xem chi tiết

Chú Sa Di Niệm Phật Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải tu phước, tu huệ, không cần tu thứ khác, lão thật niệm câu “A Di Đà Phật” là được rồi

Trên thế gian này làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức, đều không bằng câu “A Di Đà Phật”. Tất cả hành vi thiện, việc thiện, chúng ta tùy duyên làm, quyết không phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm, vậy là tâm đã xen tạp. Tùy duyên là nguyện lực làm, là gặp thì làm; khi chưa gặp…

Xem chi tiết

Câu chuyện một bà điên niệm Phật hết bệnh, khi lâm chung biết trước ngày giờ Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta đâu có thời gian để can thiệp, phê bình

Chúng ta thực sự học Phật, thực sự cầu vãng sanh thì hai câu này phải học ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Bất luận với ai cũng dùng tâm thành thật ra đối đãi. Bất luận với ai cũng nói lời thành thật. Tôi không dối người thì chẳng sợ người dối lừa tôi. Điều này nhất định phải biết. Tại…

Xem chi tiết

Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào có thể bảo trì được công đức?

Làm thế nào có thể bảo trì được công đức? Trong Phật Pháp thường nói “lửa thiêu rừng công đức”, chúng ta tu công đức chẳng dễ, một đóm lửa thì thiêu sạch hết. Là lửa gì vậy? Lửa sân hận, vừa nổi cơn giận thì công đức ấy mất ngay, cho nên cái này khó đấy! Thử nghĩ chúng ta nhiều…

Xem chi tiết

Lão cư sỹ Phan Lâm Kỳ Phan ngồi tự tại Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Học Phật thành tựu được nhiều hay ít, đều ở chỗ chúng ta buông bỏ ít hay nhiều

Tương lai tôi vãng sanh, hy vọng vãng sanh ở trên bục giảng, sau khi giảng xong thì cáo biệt mọi người: Tôi đi đây, đến thế giới Cực Lạc. Quý vị nghĩ xem tự tại biết bao. Cho nên học Phật thành tựu được nhiều hay ít, đều ở chỗ chúng ta buông bỏ ít hay nhiều. Đây là kinh nghiệm…

Xem chi tiết

Chọc phá thần linh, hậu họa khó lường - Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cái gì là khai duyên?

Vừa rồi có người hỏi tôi: – Trong gia đình chỉ có mình tôi là học Phật, còn những người khác không có học Phật, ngày nào họ cũng ăn thịt, thậm chí là ăn những con vật còn tươi sống, vậy thì tôi phải làm sao?. Thật ra nếu ta thật sự học Phật thì cần phải hiểu những đạo lý…

Xem chi tiết

Niệm Phật chấn động hư không pháp giới - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không

Một bức thư của cô gái mù gửi đến pháp sư Tịnh Không

Kính chào Pháp Sư Tịnh Không: Con là một cô gái mù, khi sanh ra được 2 tháng, bị trúng độc tính rối loạn tiêu hóa, dẫn đến sốt cao, cuối cùng gây ra mù cả hai mắt. Lúc đó là thời kỳ văn cách, bác sĩ giỏi giang đều bị đánh đổ. Mắt con tràn ngập một màu đen. Biết được…

Xem chi tiết

Dựng tượng Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tất cả chúng sanh đều được Phật A Di Đà gia trì

Học đại hiếu như chư Phật Như Lai và pháp thân Bồ Tát mới có thể đột phá toàn bộ mê hoặc của chúng ta, hiếu kính như vậy ta sẽ thành Phật !!! —-—- Tất cả chúng sanh đều được Phật A Di Đà gia trì. Bao gồm cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa. Vì sao có người cảm…

Xem chi tiết

Thế nào gọi là Niệm Phật công phu thành phiến - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Là chiếc bè quý báu ra khỏi bể khổ của tất cả chúng sanh

Nào ngờ bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, câu A Di Đà Phật này là thuyền báu cho tất cả chúng sanh ra khỏi luân hồi lục đạo, đây là sự thật! Yêu thương là như thế nào? Cổ thánh tiên hiền đưa ra ví dụ cho chúng ta thấy: “phụ tử hữu thân”, tình yêu của cha mẹ đối với con…

Xem chi tiết