Lý luận và sự thật của nhân quả - Lão Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhẫn nhục thành tựu rồi thì tam muội mới hiện tiền

Trong Kinh Phật nói với chúng ta: “Nhẫn nhục thành tựu rồi thì tam muội mới hiện tiền”. Đối với nhiều đồng tu niệm Phật lâu năm khi có người đến hỏi họ: “Quý vị niệm Phật nhiều năm như vậy, xin hỏi quý vị vãng sanh có nắm chắc không?”. Họ đều lắc đầu nói: “Không chắc chắn”. Vậy thì anh…

Xem chi tiết

Vua A Xà Thế (Ajatasattu) - Đề Bà Đạt Đa (Devadatta)
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vua A Xà Thế tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác

Phật dạy chúng ta không nên xem thường người tạo ra nghiệp ác đa đoan. Tại sao? Ví dụ trong “Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh” có nói về vua A Xà Thế (Ajatasattu) bị Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) dụ dỗ, nói rằng phụ vương của A Xà Thế tuổi tác đã cao nhưng vẫn bám giữ ngôi vị mà không…

Xem chi tiết

Tánh Đức tịch chiếu, danh Pháp Thân, Tu Đức chiếu tịch, danh Báo Thân
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hoan hỷ tán thán lẫn nhau

Tổ sư đại đức thường dạy chúng ta, “Nhược yếu Phật pháp hưng, duy hữu tăng tán tăng”(Nếu muốn Phật pháp hưng thịnh, chỉ có tăng tán thán tăng). Các vị trong gia đình thay đổi một chút, nếu muốn gia đình hưng thịnh, chỉ có người trong gia đình tán thán lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, được vậy mới hưng…

Xem chi tiết

Các thiền sư khi đắc đạo thường có thần thông
Đạo Phật, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc

Ngày nay chúng ta ở trong xã hội này nhìn thấy người giàu có, có tài sản hàng tỷ, làm quan, trong xã hội người có địa vị rất cao, họ tu Phước, họ tích Đức, trong đời quá khứ không tu Phước tích Đức, họ làm sao có thể đạt được chứ ? Trong đời này chưa đạt được, liền biết…

Xem chi tiết

Biển thủ tiền công đức, chịu quả báo kinh hoàng…
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có tiền là phước báo, tiêu tiền là trí tuệ

Tiêu tiền cũng là Đại học vấn. Tại sao vậy? Tiêu tiền đúng thì tích đại đức, đại phước; tiêu không đúng thì tạo nghiệp, phải đọa tam đồ. Cho nên có tiền là phước báo, là trong mệnh có phước, tiêu tiền là trí tuệ, làm sao tiêu là đại trí tuệ. Tiền tài tuyệt đối không nên cho rằng chiếm…

Xem chi tiết

Mạng sống có hạn - Đại Sư Liên Trì
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tại sao niệm Phật một thời gian thì tâm tánh bỗng trở nên khó chịu, luôn cau có, gắt gỏng với mọi người – có cách nào đối trị không?

Có thể nói cái hiện tượng người tu niệm Phật được một thời gian thì tâm tánh bỗng trở nên khó chịu, luôn bức bách cau có với mọi người chung quanh, đa phần người tu niệm Phật đều gặp phải. Nhưng rất ít người nhận ra và uyển chuyển ngăn trừ nó, mà đa phần đều thuận theo mà khởi lên…

Xem chi tiết

Nhờ cúng dường 10 hạt thóc thoát được kiếp nghèo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thật sự càng bố thí càng có nhiều

Nay có một cách, tôi đem tài khoản ngân hàng của tôi toàn bộ làm thành quỹ của trường Đại học Phật giáo Nagananda Sri Lanka, mỗi tháng tôi gửi cho trường một lần, đổi sang usd gửi đi, để họ xây trường. Tôi rất có niềm tin với trường Đại học này, trường Đại học này bây giờ bắt đầu xây…

Xem chi tiết

Ăn chay mang đến vẻ đẹp từ bi thánh thiện
Chuyện nhân quả - vãng sanh, Hòa Thượng Tịnh Không

Công đức ăn chay – Trích sự tích cứu vật phóng sinh – PS Tịnh Không

– Cố Thuận Chi là một nhân sĩ hiền đức, chuyên ăn chay, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mặn. Một hôm ông nằm nhắm mắt ngủ, rồi ngủ luôn một giấc suốt bảy ngày đêm, khiến cho người nhà phải một phen âu lo cuống quýt. – Sau khi tỉnh giấc, ông thuật lại với mọi người trong nhà:…

Xem chi tiết

Một là địa ngục Vô Gián, một là thế giới Cực Lạc - HT TỊnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một là địa ngục Vô Gián, một là thế giới Cực Lạc

Lớn tuổi rồi, không làm việc được nữa, phải làm việc của kiếp sau. Kiếp này hết rồi, kiếp sau làm gì? Không niệm Phật thì phải trôi lăn trong luân hồi. Nghĩ xem kiếp này khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, là thiện hay ác? Là phước hay tội? Cố gắng xét lại mình một chút. Tuy không rơi…

Xem chi tiết

Người niệm Phật rất đông người tin Phật không nhiều
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật rất đông, người tin Phật không nhiều

Giờ học Phật khó nhất do không làm được bốn chữ này. Tin thì vẫn tin danh văn lợi dưỡng. Tin những lợi lạc có được trước mắt, người ta tin vào điều này mà không nhìn thấy thế giới Cực Lạc, không thấy những cái tốt đẹp trong Kinh nói về thế giới Cực Lạc. Cứ như đấy là những chuyện…

Xem chi tiết

Căn tánh chúng sanh có nghiệp chướng quá nặng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đương nguyện chúng sanh

Trong các bài kệ tụng, câu thứ hai trong mỗi bài là “đương nguyện chúng sanh”, nguyện vọng của chúng ta là ở chỗ này! Nguyện nào cũng đều hy vọng quý vị giác ngộ, giác chứ không mê. Trong ấy, chẳng có một nguyện nào dạy quý vị tạo tội nghiệp, chẳng có! Do vậy, quý vị phải liễu giải chân…

Xem chi tiết

Hoa Nghiêm Hải Hội
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hết thảy đều niệm Phật

Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm tôi mới phát hiện ra, tôi phát hiện ra trên hội Hoa Nghiêm, từ Văn Thù, Phổ Hiền, bốn mươi mốt vị pháp thân Đại sĩ thảy đều niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực lạc. Việc này làm cho tôi giật thót cả người! Tôi không hề nghĩ đến, chúng ta tôn kính…

Xem chi tiết