Khéo tích công bồi đức
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Xưng một câu Nam Mô Phật đều đã thành Phật Đạo

Lại như Kinh Pháp Hoa nói rằng: “nếu người tâm tán loạn, đi vào trong tháp miếu, một xưng Nam mô Phật, đều đã thành Phật đạo”. Hiển thị sâu sắc thiện căn của chúng sanh, chẳng phải là điều suy lường phân biệt mà đạt đến được. Đó là gì? Đó là người bình thường, là phàm phu, tâm tán loạn,…

Xem chi tiết

Tranh HT Tịnh Không và em bé
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Công phu nhẫn nại càng sâu, thành tựu càng lớn, nhẫn nại càng cạn, căn khí nhỏ nhoi, thành tựu càng nhỏ bé!

Căn bệnh lớn nhất của thế hệ hiện thời là thiếu lòng kiên trì, chẳng biết tu hành là gì? Quý vị hãy đọc Thiền Lâm Bảo Huấn. Thuở ấy, tôi đến Đài Trung cầu học với thầy Lý, thầy Lý chỉ định tôi đọc bộ sách thứ nhất là Thiền Lâm Bảo Huấn. Lúc ấy rất khổ, Thiền Lâm Bảo Huấn…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm sao để đạt được thanh tịnh tự tại trong việc mặc áo ăn cơm?

Tỷ như anh mới mua được một chiếc áo rất tốt, chất liệu rất tốt, kiểu áo cũng rất đẹp, khi anh mặc vào cảm thấy rất thích. Tuy nhiên đến khi anh ngồi thì không dám liền ngồi xuống mà luôn phải nhìn xem xem chổ ngồi đó có dơ hay là không, có ướt hay là không, rồi liền đem…

Xem chi tiết

Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà được vãng sinh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu trừ.
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quý vị có thể bảo chứng khi lâm chung mình có đủ ba điều kiện này không?

Trước đây thầy Lý đã giảng qua cho chúng ta, lâm chung nhất định phải đủ ba điều kiện, quý vị có đủ hay không? Quý vị có thể bảo chứng khi lâm chung mình có đủ ba điều kiện này không? Điều kiện thứ nhất là đầu óc phải minh mẫn. Không mê mờ, đây là điều kiện thứ nhất. Quý…

Xem chi tiết

Lão PS Tịnh Không làm việc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Con người nếu muốn thành tựu thì nên hà khắc với chính mình

Đạo tràng thật sự tu hành thì lão Hòa Thượng đối với các đồng học đều có yêu cầu nghiêm khắc. Khi tôi mới học Phật, vẫn chưa xuất gia, thân phận là cư sĩ, tôi cùng với Pháp sư Sám Vân ở tại lều tranh ở Phố Lý. Khi đó khu vực Phố Lý vẫn là nông thôn, điện và nước…

Xem chi tiết

Dân gian Trung Quốc thờ thần tài vậy thần tài là ai?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thần Tài là ai? cuộc đời thần Tài là bài học về cách làm giàu chân chính nhất

Thời xưa cúng thần tài là cúng Phạm Nặc [hay Phạm Lãi]. Ông là người thời đại chiến quốc, đại phu của Việt Vương Câu Tiễn. Sau khi bị nước Ngô tiêu diệt, Việt Vương có thể phục hưng lại nhờ có sự trợ giúp của Phạm Lãi và Văn Chủng. Hai người này là tay trái và tay phải của Việt…

Xem chi tiết

Thần Tài
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dân gian Trung Quốc thờ thần Tài, thần Tài là ai?

Thần Tài là ai? nếu quý vị muốn cầu tài lộc hãy nên học tập sự “bố thí, cúng dường” từ vị thần Tài (Phạm Lãi) này! đây mới là chân thật cúng dường ngài, không nên sát sanh cúng tế, như vậy chỉ tạo thêm nghiệp tội cho chính quý vị. Mười năm trước, năm 1999, tôi ở Tân Gia Ba,…

Xem chi tiết

Bất cầu tha quá (không để ý đến lỗi lầm của người khác)
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì sao ta hay nổi giận

Đương nhiên là thấy người khác làm việc sai, đắc tội với mình mình mới nổi giận. Vì sao họ làm việc sai? Vì sao đắc tội với ta? Phải suy nghĩ tường tận, người này hủy báng tôi, sỉ nhục tôi, tổn thương tôi, ta nên suy nghĩ xem vì sao họ có những hành vi này? Vì họ không hiểu…

Xem chi tiết

Người trời Tứ Không đọa xuống, hơn phân nửa là đọa vào địa ngục A Tỳ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chiếu theo giới luật mà nói thì đọa A-tỳ địa ngục

Hiện tại việc xây đạo tràng vô cùng khó khăn, khó khăn ở chỗ nào? Khó ở chỗ con người, ngày trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường hay nói với tôi, khi xây dựng đạo tràng, đạo tràng vẫn chưa xây xong, mọi người đang xây dựng thì mỗi người đều vô cùng nhiệt tình, ra tiền ra sức, ai…

Xem chi tiết

Phật pháp tùy duyên là thế nào?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong trường hợp nào thì gọi là tùy duyên?

Còn vị đồng tu này hỏi là anh có một vấn đề là anh thường gặp một số người học Phật, vừa mở miệng liền nói hết thảy đều tùy duyên, lời nói thì không sai nhưng vấn đề là trong trường hợp nào thì gọi là tùy duyên? Trong tình huống như thế nào thì không thể tùy duyên? Có người…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thời gian đầu tôi tu học vô cùng gian khổ

Khi tôi học Phật, lúc đó còn là cư sĩ, vẫn chưa xuất gia, lão sư Lý đã bảo tôi học theo Đại sư Ấn Quang. Tôi cả đời thật sự nương theo hình mẫu của Đại sư mà học tập, tôi cả đời không xây đạo tràng, cũng không hề nhận đồ chúng. Các thầy xuất gia có pháp tự chữ…

Xem chi tiết

Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Những việc này là ma đạo, đây không phải là Phật, đây là ma

Hiện tại Trung Quốc Đại Lục có rất nhiều người luyện khí công đều tự xưng là Phật gia công, thậm chí những vị đại sư khí công này tự xưng là vua của vũ trụ, là vị Phật Bồ Tát nào đó tái lai, đến độ chúng sanh khổ nạn ở thế gian này. Có rất nhiều người luyện công đều…

Xem chi tiết