HT Tịnh Không niệm Phật như thế nào
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngày nay Phật pháp suy rồi, suy ở nơi đâu? suy ở nơi chúng ta đã mang căn bản đánh mất rồi!

Phật pháp suy rồi, nguyên nhân gì? Thập thiện nghiệp đạo chưa làm được, nhưng nên biết được, thập thiện nghiệp đạo là xây dựng ở trên cơ sơ hiếu thân tôn sư, từ bi. Nếu như không có hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, thì thập thiện nghiệp là giả, không phải thật vậy. Cho…

Xem chi tiết

Pháp sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Các vị nhất định phải ghi nhớ, hưng suy của đạo tràng quyết định ở thời gian giảng

Chúng ta đọc đoạn Kinh văn này, ở ngay chỗ này làm một kết luận nhỏ. Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói pháp ngàn ức năm, chúng ta có chú ý đến vấn đề này hay không? Một đạo tràng giáo hóa một số chúng sanh, nếu không có thời gian nói pháp dài lâu, không có thời gian dài…

Xem chi tiết

Bỏ đói phiền não
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media][Khai Thị] Lấy câu “A Di Đà Phật” phục phiền não!

Phải đem tâm dừng ở A Di Đà Phật. Tâm thật sự dừng bất động ở trong đây, thì phiền não tự nhiên đã đoạn sạch, một cách tự nhiên phiền não sẽ không khởi hiện hành. Trong tâm, niệm niệm đều là A Di Đà Phật, “tịnh niệm nối nhau”. Niệm A Di Đà Phật là “tịnh niệm”; từng câu, từng…

Xem chi tiết

Vì sao có người bị ung thư, niệm phật liền hết bệnh? - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phật giáo của họ là giáo dục

Người thời nay đa phần đều xem Phật giáo chẳng phải là giáo dục của Phật Đà; thảy đều do dùng Phật sự tụng Kinh bái sám, cầu nguyện, lấy việc tụng Kinh cho vong linh làm chủ, lại không có người giảng Kinh thuyết pháp, khiến cho người thời nay hiểu lầm tôn giáo là mê tín, chỉ phục vụ cho…

Xem chi tiết

Quả báo tội bất hiếu
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Bất hiếu với cha mẹ là tội lỗi lớn nhất trong thế gian!

Nhà Phật nói về nhân quả ba đời, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Con người, bất kỳ chúng sanh nào, sanh mạng là vĩnh hằng bất diệt, đây là thật, sinh mạng vĩnh hằng bất diệt. Sanh tử, thân thể có sanh tử, linh tánh không có sanh tử. Linh tánh là tah, thân thể không phải là…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không niệm Phật như thế nào
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Không nghe không hỏi

Tôi thường khuyên các đồng tu, lời nói này vô cùng quan trọng, không biết tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chướng ngại của chúng ta là khuyết điểm, tập khí quá nặng. Thật sự muốn tu học, thật sự muốn trong đời này thành tựu, tôi nói có ba việc. Việc thứ nhất là đối với tất cả mọi người,…

Xem chi tiết

Dạy con như Đức Phật: 5 quy tắc để nuôi dạy nên những đứa trẻ tuyệt vời
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không học tiểu thừa trước mà nhảy cóc học luôn đại thừa, thì không phải đệ tử Phật

Do vì Như Lai đại từ, thương xót chúng sanh, căn tánh các loại không đồng, khổ tâm từ bi, khai thị dạy dỗ, năm thời thuyết pháp, để điều ứng các căn cơ. “Giáo phần bán mãn” đây là ví dụ, có nữa chữ cũng dạy, nhiều chữ cũng dạy, mà tùy duyên độ thoát, nên nói khổ tâm khuyến dụ,…

Xem chi tiết

Bánh xe Pháp trên tay Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bí quyết để luôn được trẻ đẹp và khoẻ mạnh sống lâu

Trong nhà Phật đã khẳng định sinh lý cơ thể của chúng ta hoàn toàn chịu sự khống chế của ý niệm. Nếu ý niệm của chúng ta là thanh tịnh thì sinh lý cơ thể sẽ thanh tịnh, dẫn đến cơ thể luôn khoẻ mạnh, sống lâu. Còn nếu như cơ thể của bạn luôn ở trạng thái mệt mỏi, không…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quỷ Diêm La dẫn theo tiểu quỷ tiểu tốt dẫn xuống chỗ Diêm Vương

Nếu như lâm chung không phải Phật A Di Đà đến đón chúng ta, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào? Đó là đại quỷ Diêm La dẫn theo tiểu quỷ tiểu tốt, cầm theo chĩa sắt xích sắt, đẩy xe lửa, biến thành vô số hình tượng, dùng xích sắt trói lại dẫn xuống chỗ Diêm Vương, như vậy thì…

Xem chi tiết

Vong linh các loài vật bị sát sinh hay ăn thịt thường bám theo người hại chúng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong thịt đầy độc tố, ăn vào không sanh bệnh sao được? sanh ra những bệnh kỳ quái…

“Nhược ngộ ẩm thực vô độ giả, thuyết cơ khát yết bệnh báo”. Câu này dễ hiểu, tham ăn. Hiện nay có rất nhiều bệnh kỳ lạ trong xã hội lúc trước chưa từng nghe qua, bệnh từ đâu đến vậy? Ngạn ngữ nói rất hay: “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Khẩu nghiệp kể phía trước, sẽ tạo ra…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật - Pháp Môn Niệm Phật Thù Thắng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đó đều là dạy chúng ta phải phá trừ mê tín, khai mở trí chân chánh

Phật dạy, người đệ tử Phật không được làm những việc sau đây: – Thứ nhất, không được bói toán, là nói bao quát hết thảy những việc như gieo quẻ, đoán chữ, xem tướng, đoán số mệnh, tin phong thủy, bói việc lành dữ, họa phúc… hết thảy những việc theo tập khí thế tục. – Thứ hai, không được triệu…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát và các em bé
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Địa Tạng Bồ Tát từ bi đến cùng cực

Phật, Bồ Tát dùng các thân phận, các sắc tướng thị hiện trong thế gian, từ bi đến cùng cực. Chúng sanh khổ nạn thì Ngài nhất định sẽ cứu tế họ. Đài Loan có một hội Từ Tế Công Đức, từ bi cứu tế đến mức cùng cực là phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, đó…

Xem chi tiết