Pháp sư Hải Khánh
Cư Sĩ Diệu Âm, Lời dạy của đức phật

Đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác – Pháp sư Hải Khánh

Ngài nói “đây đều là nghiệp chướng của tôi, không thể trách người khác” người khác bắt nạt ngài, hủy báng ngài, trêu chọc ngài, ngài cảm ơn người khác giúp ngài tiêu nghiệp chướng. “Mùa đông năm 1987, Pháp sư Hải Khánh gặp trận bệnh nặng, có vị thầy vân du tứ phương đến qua đêm ở tự viện tự xưng…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Hải Hiền
Cư Sĩ Diệu Âm, Lời dạy của đức phật

Xuất gia rồi, không biết giảng kinh, ngũ đường công phu cũng không biết, càng không biết đánh pháp khí

Công việc của lão Hòa thượng Hải Hiền là làm ruộng, là lao động, những việc lao động đó Ngài đều rất thuần thục, cho nên trong lúc lao động Ngài không cần phải suy nghĩ, chỉ cần niệm Phật. Lão Hòa thượng Hải Hiền làm thế nào tu thành vậy? Chính là một câu Phật hiệu này. Ngài không có tạp…

Xem chi tiết