A MI Đà Phật - Niệm 1 câu Phật hiệu liền có 1 một hóa Phật từ miệng bay ra
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Tịnh Độ

Niệm 1 câu Phật hiệu liền có 1 một hóa Phật từ miệng bay ra

Thiếu Khương Đại sư, họ Châu, người Tiên Đô. Lúc bé, câm từ khi sanh. Năm bảy tuổi, ngài theo mẹ vào chùa Linh Sơn lễ Phật. Mẹ chỉ Phật mà hỏi đùa: “Con biết ai đó không?”. Ngài bỗng đáp rằng: “Thích Ca Mâu Ni Phật”. Biết là có duyên lành với Phật pháp, cha mẹ ngài bèn cho ngài xuất…

Xem chi tiết

Sám hối là gì? vì sao cần phải sám hối? - Đức Phật
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Sám hối là gì? vì sao cần phải sám hối?

Đức Phật dạy: “Có hai hạng người mạnh nhất – Một là không tạo tội, hai là biết ăn năn” và “Nếu không có pháp sám hối thì tất cả đệ tử Phật không thể giải thoát”. Nhờ sám hối nên vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch (giết cha) được giải thoát. Ông Trương Thiện Hòa sát sinh vô số…

Xem chi tiết

Vạn Đức Phật
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Ăn ngũ vị tân (hành, tỏi …) chiêu cảm loài ngạ quỷ

Tôi năm nay đã 95 tuổi, ngày giờ đã đến lúc phải mãn. Tôi cũng cố gắng lắm, kỳ thật những người bạn đồng tu cùng thời với tôi đều đã theo Phật từ lâu. Tôi còn ở trên đời để gặp mặt tất cả các huynh đệ là điều hy hữu lắm. Tôi tuổi đã cao, sức khỏe cũng yếu không…

Xem chi tiết

Tổ Thích Trí Tịnh và HT Thích Trí Quảng
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Tọa thiền niệm Phật – Tổ Thích Trí Tịnh khai thị

Tọa thiền tức là ngồi để tham cứu một vấn đề gì. Thế nên, tọa thiền không phải là một phương pháp chứng quả thành đạo, mà là một trong vô lượng phương tiện giúp cho thân được an, để cho tâm không loạn và được chánh niệm chánh quán. Trong bài tựa Phạm Võng Bồ tát giới, có dạy rằng: “Sắc…

Xem chi tiết

Ăn ngũ vị tân chiêu cảm loài ngã quỷ - Khai thị Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Ăn ngũ vị tân chiêu cảm loài ngã quỷ – Khai thị Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Tôi năm nay đã 95 tuổi, ngày giờ đã đến lúc …Tôi nói chân thành với các huynh đệ rằng, sự tướng không thể bỏ được. Lấy sự tướng của việc tụng kinh, niệm Phật để chống lại sự tướng của ba độc tham, sân, si, phiền não, già, bệnh, chết. Ngày tháng không thể bỏ qua, nó thúc đẩy mình tiến…

Xem chi tiết

Cố đại lão ht Thích Trí Tịnh dạy về lý do nên ăn chay
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Cố đại lão ht Thích Trí Tịnh dạy về lý do nên ăn chay

Tất cả các huynh đệ nên nhớ, đã là Phật tử, dù tại gia hay xuất gia, cần yếu là phải cố gắng ăn chay, tránh việc ăn thịt chúng sanh. Loài người hằng ngày ăn thịt, thành thói quen nên cho là không tội. Lấy nhân quả mà xét thì ăn thịt chúng sanh là cái nhân chánh dẫn đến quả…

Xem chi tiết

Về phía mặt trời - Cuộc đời cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Làm đến Hoà Thượng mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ

Có lúc giữa chúng đông, tôi thường nói, bây giờ làm đến Hoà thượng mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên! Tôi nói mình học giáo lý thì biết rõ người ngộ đạo, đạt đạo thì phải ít phiền não, ít chấp trước, nhất là cái ngã tuy chưa hết nhưng cũng nhẹ đi, còn bây…

Xem chi tiết

Ăn chay mang đến vẻ đẹp từ bi thánh thiện
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Cốt cách người tu hành

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi tiếng, nhưng bấy nhiêu đó có đủ để chứng minh là người này tu khá, tu đúng và đưa đến giải thoát hay không? Cũng có những người tu chỉ thích đến chùa làm công quả, hoặc…

Xem chi tiết

Lời vàng của cố đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Lời vàng của cố đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

1. Hãy khoan hồng tha thứ, biết thiện thì làm, tới đâu thì tới. 2. Sống trong cuộc đời, muốn được thong thả rảnh rang thì đừng dính đến quyền lợi. 3. Làm việc hễ thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo nhẫn nhịn để vượt qua. 4. An chay, thương người, thương vật, tụng kinh. 5. Việc ác…

Xem chi tiết

Bảy ngày sư ông Thích Trí Tịnh cho biết trước mình sẽ vãng sinh
Các vị tổ Tịnh Độ, Chuyện nhân quả - vãng sanh, Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Tịnh Độ

Bảy ngày sư ông Thích Trí Tịnh cho biết trước mình sẽ Vãng Sinh

Tối ngày 11/02 âm lịch (03/03/2012), vào lúc 10 giờ tối, lúc đó tôi niệm Phật ở dưới hai cái thất mà phía trên là phòng của Sư Ông. Khi khóa lễ vừa xong, bỗng nghe (thấy) tiếng của đầu gậy dọng xuống nền phát ra từ phòng của Sư Ông. Lúc đó tôi vội vàng chạy lên, vừa thấy tôi, Ông…

Xem chi tiết

Cố lão hòa thượng Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Niệm Phật như thế nào là đúng pháp

Bốn tiếng “Chấp trì danh hiệu” thường thường không ai chú ý. Khó lắm! Lời trong kinh nói là lời Phật nói không phải chuyện thường, từ tiếng phải nắm cho rõ chứ không phải như phàm phu nói chuyện với nhau. Nếu không như vậy thì sẽ hiểu sai lệch, đã hiểu sai thì tu sai, tất nhiên không có chỗ…

Xem chi tiết

Sư Ông Vạn Đức dạy về Pháp môn Niệm Phật
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Sư Ông Vạn Đức dạy về Pháp môn Niệm Phật

“Hồi xưa, tôi chuyên nắm giữ nơi pháp môn Niệm Phật là do có tâm ưa thích. Tâm ưa thích này, nghiệm lại là tập quán quen thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp chớ không phải mới đây. Kế đến, tôi nhận thấy pháp tu này chắc chắn, từ chỗ ứng dụng tu đến lúc được kết quả đều có mực…

Xem chi tiết