Độ bản thân là quan trọng nhất, nhất định phải Vãng Sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Độ bản thân là quan trọng nhất, nhất định phải Vãng Sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc

1. Trong cả đời này của chúng ta, độ bản thân, thành tựu bản thân phải đặt lên hàng đầu, giúp đỡ người khác là đứng thứ hai. Nếu như xem việc giúp đỡ người khác là hàng đầu, đời này của bản thân không thể được độ, vẫn phải luân hồi thì sai rồi, sai lầm rất lớn. (Tịnh Độ Đại…

Xem chi tiết

Khờ khạo mà tu hành, ngốc nghếch mà ăn uống - HT Quảng Khâm
Tịnh Độ

Thủ ngu Niệm Phật

Những hành giả tu Tịnh Độ Môn phải TRỞ VỀ NGU SI để vãng sanh Cực Lạc… Tại sao phải dùng chữ TRỞ VỀ NGU SI? Vì bởi chúng ta đều rất là kiêu mạn, hoặc ngộ nhận cho rằng: “Tôi muốn nhờ vào trí tuệ của chính mình để thoát ly sanh tử”, nhưng lại không có trí tuệ. Rõ ràng…

Xem chi tiết

Ăn chay là chuyện khó làm
Tịnh Độ

Ăn chay là học tâm đại bi của Phật

“Trường chay”, nghĩa là ăn chay trường, người học Phật ăn chay là điều hết sức tự nhiên, bởi vì học Phật là học theo tâm đại bi của Phật. Nếu người học Phật chân chính mà không ăn chay thì chẳng phải là thật tâm yêu thương chúng sanh như Phật. Trước đây, ăn chay có lẽ chẳng thuận tiện, nhưng…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật - Bồ Tát
Tịnh Độ

Tất cả người nam là cha hiền của ta, tất cả người nữ là mẹ yêu của ta

Trong kinh Tâm địa quán nói thế này: Tất cả chúng sanh, luân chuyển trong năm đường, trải qua trăm nghìn kiếp, trong nhiều kiếp từng làm cha mẹ của nhau. Do vì làm cha mẹ của nhau cho nên tất cả người nam là cha hiền của ta, tất cả người nữ là mẹ yêu của ta. Đời này chúng ta…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà cứ hết lần này đến lần khác bao dung cho chúng ta
Tịnh Độ

Phật A Di Đà cứ hết lần này đến lần khác bao dung cho chúng ta

Lỗi lầm mà chúng ta phạm phải có ít không? Tại sao chúng ta vui vẻ niệm Phật, niệm niệm không bỏ? Bởi vì tâm ta thành khẩn, có công đức, luôn làm việc chính xác, xưa nay chưa từng phạm lỗi sao? Không phải! Hoàn toàn là chúng ta tạo tội tạo nghiệp, gây nên họa lớn, chuốc lấy đại họa…

Xem chi tiết

Câu Phật Hiệu A Di Đà Phật
Tịnh Độ

Niệm Phật đúng cách sẽ nhận được sự gia trì từ mười phương Như Lai

“Đại sư Ấn Quang dạy rằng: “Phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm “A Di Đà Phật” là điều nhiếp 6 căn, tịnh niệm nối nhau“: 1. Ngay lúc niệm “A Di Đà Phật” Tâm chuyên chú vào danh hiệu “A Di Đà Phật”, là nhiếp Ý căn. 2. Miệng phải niệm cho rõ ràng mạch lạc tức là nhiếp…

Xem chi tiết

Tượng gỗ Quán Thế Âm Bồ Tát
Tịnh Độ

Người niệm Phật tức khắc được sanh về Thượng phẩm ở Cực Lạc

Quán Thế Âm Bồ Tát ban chú Vô Lượng Thọ của Phật A Di Đà phục hồi giới phẩm – tiêu trừ tứ trọng – ngũ nghịch thập ác tội và chướng ngại đường tu “Bấy giờ, ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát bước ra trước Phật, bạch rằng: Nay con nương uy thần của đức A Di Đà, mà ban…

Xem chi tiết

Nhục thân lão HT Hải Hiền
Tịnh Độ

Nếu muốn Phật Pháp hưng, duy chỉ có Tăng khen Tăng

Lão Hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương cho chúng ta xem. Ngài 20 tuổi xuất gia, 112 tuổi vãng sanh, sư phụ dạy Ngài một câu Phật hiệu này, Ngài đã niệm 92 năm, Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài đã nghĩ 92 năm rồi. Trên thực tế, Ngài nghĩ năm ba năm thì đã thành công rồi, những năm…

Xem chi tiết

Chuyến thăm HT Tịnh Không của Đại đức Thích Giác Nhàn
Đại đức Thích Giác Nhàn, Hòa Thượng Tịnh Không, Tịnh Độ

Chuyến viếng thăm hoà thượng Tịnh Không của ĐĐ Thích Giác Nhàn

Ngày 4 tháng 4 năm 2014 Đại Đức Thích Giác Nhàn cùng toàn thể quý Tăng Ni, Phật Tử tại Tịnh Thất Quan Âm, Lâm Đồng đã lên đường viếng thăm HT Tịnh Không. Khi Đại Đức Thích Giác Nhàn đáp máy bay xuống HongKong thì đã được quý Phật Tử Việt Kiều nơi đây rất nhiệt tình tiếp đón niềm nở.…

Xem chi tiết

A Di Dà Phật
Tịnh Độ

Trên đến Bồ Tát Đẳng giác, dưới đến chủng tánh A Tỳ, đều nên tu tập

Đại sư Ấn Quang nói: “Trên đến Bồ Tát Đẳng giác, dưới đến chủng tánh A Tỳ, đều nên tu tập. Lúc chưa thành Phật, nương vào tu tập; sau khi thành Phật, nương vào độ đời”. Pháp niệm Phật vãng sinh thế giới Cực Lạc của pháp môn Tịnh độ là bất luận chúng sinh thuộc căn cơ nào từ Bồ…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật - Pháp Môn Niệm Phật Thù Thắng
Tịnh Độ

Lúc bệnh tật hãy buông hết việc thế gian chẳng nên tham luyến

Phàm người niệm Phật muốn sanh Tịnh Ðộ thì nên thường nghĩ thế gian hết thảy vô thường, đã thành ắt phải hoại, có sanh ắt có tử. Nếu chẳng được nghe Phật pháp thì xả thân, thọ thân, luân hồi ba cõi, tứ sanh, lục đạo, không ngày giải thoát. Nay ta hữu duyên được nghe chánh pháp, được tu Tịnh…

Xem chi tiết

Tượng Phật A Di Đà
Tịnh Độ

Một người niệm Phật, ngay ở hiện tại được đức Phật A Di Đà đã dùng ánh sáng của Ngài để bảo hộ

Một người niệm Phật, ngay ở hiện tại được đức Phật A Di Đà đã dùng ánh sáng của Ngài để bảo hộ, hoàn toàn chiếu cố anh ta, chưa từng tạm bỏ, cho đến khi lâm chung, Ngài hiện thân đến nghinh tiếp chúng ta đến thế giới Cực Lạc. Như trong kinh A Di Đà nói: “Người đó khi lâm…

Xem chi tiết