Vạn sự tùy duyên
HT Thích Thông Phương, Thiên Thai Tông

Khéo sống tùy duyên

Có câu chuyện vui trong nhà thiền rất có ý nghĩa: Hai huynh đệ trong thiền viện đang đi trên đoạn đường, trời vừa mưa xong nên đường lầy lội, phải lội qua một con suối cạn. Ngay lúc đó có một cô gái trẻ khoác bộ kimono rất đẹp phải đi ngang qua suối. Nhưng mặc kiểu này thì làm sao…

Xem chi tiết

Đại Phương quảng Phổ Hiền sở thuyết Kinh - Huyền Thanh
Thiên Thai Tông

Ý nghĩa tu gia hạnh Phổ Hiền

Theo sự chỉ dạy của Hòa thượng Tôn sư thượng Trí hạ Quảng, vào cuối mỗi năm, các Phật tử thuộc đạo tràng Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh cũng như đạo tràng Pháp Hoa ở các nơi đều phải tu gia hạnh Phổ Hiền. Tu gia hạnh có nghĩa là các Phật tử cần tu tăng tốc lên, tinh tấn…

Xem chi tiết

Tu gia hạnh Phổ Hiền
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Lý do chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền – HT Thích Trí Quảng giảng dạy

Thầy chọn 21 ngày tu gia hạnh Phổ Hiền, vì căn cứ vào phẩm Phổ Hiền Bồ tát Khuyến Phát thứ 28, Ngài Phổ Hiền đã nói rõ rằng người muốn tu tập kinh Pháp Hoa trong suốt 21 ngày phải tu rất tích cực, quán tưởng Phổ Hiền, sẽ thấy Ngài xuất hiện. Như vậy, điều quan trọng là tu gia…

Xem chi tiết

Nhứt Phật thừa
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Nhứt Phật thừa – HT Thượng Trí Hạ Quảng giảng giải.

Một trong những tư tưởng nổi bật hàm chứa trong kinh Pháp Hoa theo Phật dạy là tư tưởng duy nhứt Phật thừa. Ngoài ra, Đức Phật còn nhấn mạnh rằng mặc dù có Nhứt Phật thừa, nhưng Ngài thuyết Tam thừa; nghĩa là Phật dùng phương tiện đưa ra Tam thừa để dẫn đến cứu cánh Nhứt Phật thừa. Trong khi…

Xem chi tiết

Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng
Thiên Thai Tông

Tâm đức và tuệ đức – Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Khi tôi sang Nhật tu học, bạn bè khuyên tôi đừng về và những người đồng học đồng tu với tôi cũng đi tứ tán trên thế giới. Lúc phân vân không biết nên về hay không, tôi chợt nhớ đến một thiền sư mù mắt, nhưng rất sáng tâm. Tôi nghĩ nên đến xin ngài lời khuyên vì chưa đủ sức…

Xem chi tiết

Phật Giáo Thiên Thai Tông
Thiên Thai Tông

Thiên Thai Tông

Khai tổ: Trí Khải Đại sư sáng lập vào thế kỷ 6 tại Trung Hoa. Truyền Giáo Đại sư truyền sang Nhật Bản vào thế kỷ 9. Giáo lý căn bản: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tông chỉ: Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, đều có thể giác ngộ thành Phật. LỊCH SỬ Tên gọi Thiên Thai là theo tên…

Xem chi tiết