Công hạnh Quan Âm
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Quán Thế Âm Bồ Tát

Công hạnh Quan Âm

Các kinh ghi công hạnh của Bồ Tát Quan Âm khác nhau. Tùy pháp tu, trình độ hiểu biết sai biệt và nghiệp lực mà cảm nhận về Ngài khác nhau. Đứng trên lập trường Nhứt Phật thừa hay trên Phật quả quan sát Quan Thế Âm, hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo. Cho đến tứ sanh lục đạo…

Xem chi tiết

Ngài Gampopa
Quán Thế Âm Bồ Tát

Mười bốn thất bại trầm trọng

1. Ngài Gampopa 2. Đã bước vào cánh cổng của Pháp, người ta lại trở về với cuộc đời gia đình, thì cũng giống như một con bướm đêm phóng vào ngọn lửa của một cây đèn; và đây là một thất bại trầm trọng. 3. Ở với một bậc Thánh trí mà vẫn sống trong vô minh thì cũng giống như…

Xem chi tiết

Không sám hối không tiêu trừ Nghiệp chướng, oan khiên nhiều kiếp mãi theo
Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi thức lạy sám hối đơn giãn

( Ra tiệm Photocoppy in ra mà đọc) Phép Sám Hối đơn giản của Đại Bi Thần Chú mà chúng tôi phương tiện soạn ra giúp mọi người dễ nhớ, dễ thực tập. Pháp Sám Hối quan trọng là chỗ thành Tâm, ăn năn sửa đổi lỗi lầm (nếu biết được). 1. Công dụng: Bất cứ ai có bệnh tật, có thói…

Xem chi tiết

Niệm Quán Âm Bồ Tát khi khẩn cấp
Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi thức Trì Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

I. Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ. Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu. Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát cưới sóng biển
Quán Thế Âm Bồ Tát

16 lợi ích niệm danh hiệu Quán Thế Âm

Nam mô Đại từ, Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát… Om mani padme hum…. 1. Không còn tánh tham: Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật…

Xem chi tiết

Tranh vẽ bút chì Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát, Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thực tập Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm 5 phút để thân tâm nhẹ nhàng

Bồ Tát Quan Thế Âm là một người có khả năng lắng nghe. Lắng nghe tiếng kêu bi thương của con người để tìm tới mà cứu độ. Hạnh của ngài là hạnh lắng nghe với tâm từ bi. Trong khi trì tụng danh hiệu của đức Quan Thế Âm Bồ Tát Avalokitesvara thì chúng ta tiếp xúc được với năng lượng…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện. 3.…

Xem chi tiết

Quan Âm Bồ Tát cưỡi hoa sen
Quán Thế Âm Bồ Tát

Đại hùng đại lực của Bồ Tát Quán Thế Âm

Khi nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm, ta thường nghĩ ngay đến đức hạnh đại từ đại bi, yêu thương rộng lớn của Ngài mà ít khi khám phá sâu về đức tính đại hùng đại lực của Bồ Tát Quán Thế Âm để thực hiện những hạnh nguyện của mình. Quan Thế Âm Bồ Tát là hình ảnh đại diện…

Xem chi tiết

Quán Thế Âm Bồ Tát cầm dương liễu
Quán Thế Âm Bồ Tát

Phẩm “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn” – Bạch hỏi sở nhơn

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN” BẠCH HỎI SỞ NHƠN Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hương Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”…

Xem chi tiết

Bồ Tát cưỡi Phượng trắng
Quán Thế Âm Bồ Tát

Tăng trưởng tài lộc, tiêu trừ oán nghiệp trong nhà Phật

Đối với người tu tại gia không gì phiền não hơn là việc cơm áo gạo tiền. Phật pháp có 84.000 pháp môn tùy duyên mà hóa độ chúng sanh. Vậy trong nhà Phật có cách nào để tăng trưởng tài lộc, bệnh tật sức khỏe gia đinh được an khang? Thật ra tu đúng như Pháp như Lý thì tự nhiên…

Xem chi tiết

Om Mani Pad Me Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát
Mật Tông, Quán Thế Âm Bồ Tát

Om Mani Pad Me Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát

Thần chú này vừa bảo hộ người trì, niệm (đặc biệt quan trọng với người mới hướng tâm tu hành) thoát khỏi ma sự, tà linh, tăng trưởng công đức, trí huệ, định lực tu hành đặc biệt loại trược khí trong thân giúp tâm thức sáng suốt,… Nói chung công đức và lợi ích trì niệm thần chú 6 âm là…

Xem chi tiết