Hoa sen - Cách tu tập quán từ bi
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Cách tu tập quán từ bi

Một, bạn hãy hướng tâm đến bất cứ một chúng sinh nào, không có một chút liên quan gì với mình và tác ý khởi lên lòng yêu mến đối với chúng sinh đó. Trong lòng yêu mến hướng về chúng sinh đó, bạn không nghe lòng mình đòi hỏi nơi họ bất cứ sự đáp ứng nào, cũng không cần họ…

Xem chi tiết

Hướng Dẫn Thiền (Tt. Thích Chân Quang)
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Hướng dẫn thiền (TT. Thích Chân Quang)

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, giải thoát Niết Bàn. Đức Phật thành đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng bằng pháp môn Thiền Định. Thiền là phương pháp thực hành nhiếp tâm vào định, đưa tâm trí đến chỗ an tĩnh, sáng suốt, không xuất hiện ý nghĩ, không dấy…

Xem chi tiết

Bồ Tát cưỡi Phượng trắng
Quán Thế Âm Bồ Tát

Tăng trưởng tài lộc, tiêu trừ oán nghiệp trong nhà Phật

Đối với người tu tại gia không gì phiền não hơn là việc cơm áo gạo tiền. Phật pháp có 84.000 pháp môn tùy duyên mà hóa độ chúng sanh. Vậy trong nhà Phật có cách nào để tăng trưởng tài lộc, bệnh tật sức khỏe gia đinh được an khang? Thật ra tu đúng như Pháp như Lý thì tự nhiên…

Xem chi tiết

Om Mani Pad Me Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát
Mật Tông, Quán Thế Âm Bồ Tát

Om Mani Pad Me Hum của Quan Thế Âm Bồ Tát

Thần chú này vừa bảo hộ người trì, niệm (đặc biệt quan trọng với người mới hướng tâm tu hành) thoát khỏi ma sự, tà linh, tăng trưởng công đức, trí huệ, định lực tu hành đặc biệt loại trược khí trong thân giúp tâm thức sáng suốt,… Nói chung công đức và lợi ích trì niệm thần chú 6 âm là…

Xem chi tiết

Đức Phật ngồi tòa sen
HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Chướng duyên của người Niệm Phật

Con đường hoàn thành Phật đạo thật ra vẫn còn vô số chông gai thử thách có muôn ngàn duyên nghiệp sẳn sàng khảo đảo đời sống của người hành trì cũng như gây nên rất nhiều chướng ngại trên bước đường tu tập. Những sự khảo đảo ấy có rất nhiều chi tiết sai biệt, được tóm tắt đại cương trong…

Xem chi tiết

Công năng của Chú Đại Bi - Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Mật Tông

Công năng của Chú Đại Bi – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đại bi đại chú thông thiên địa Nhất bách nhất thiên thập vương hoan Đại từ đại bi năng khử bệnh Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền. Dịch Nghĩa: Thần chú Đại bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì…

Xem chi tiết

Tượng Phật
Tịnh Độ

Xin nhắn riêng các fan trì chú Lăng Nghiêm – Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan

(không phải fan thì đừng đọc để khỏi Phật ý) Ai mới trì chú Lăng Nghiêm mà chưa rành, thì xem kỹ các bài dịch của tôi về Lăng Nghiêm chú nha. Nhớ ăn chay trì mới linh. Mục đích trì là tâm định, giải thoát, nghiệp tiêu, trí sáng. Các phúc báo phụ vẫn phát sinh vì mười phương chư Phật…

Xem chi tiết

15 lợi ích của việc Niệm Phật
Tịnh Độ

Chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì người Niệm Phật

“Thuần nhất tinh chuyên xưng niệm” là hạnh tu tối cao vô thượng, có một không hai của Bổn nguyện Đức Phật A Di Đà. Căn cơ đã nhất thể với Giáo pháp Đức Phật A Di Đà, và thường được hào quang Đức Phật chiếu soi nhiều vòng xung quanh không bao giờ gián đoạn. Điều này, có thể nói, cùng…

Xem chi tiết

Đức Phật Tịnh Độ
Tịnh Độ

Người Niệm Phật phải cẩn thận với ám khảo

Ám khảo là để chỉ cho thử thách trong âm thầm không lộ liễu, hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm tất khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bởi gia thế lần lần sa sút, làm điều chi thất bại điều đó mà sanh lòng lo lắng, chán nản không thôi, để rồi trể bỏ việc…

Xem chi tiết

Người xuất gia hướng phật
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Điểm đặc biệt của người tu – Hòa thượng Thích Trí Quảng

Theo nhận thức tham vọng của người đời hay ngoại đạo, họ không hiểu tại sao đạo Phật không có giáo quyền, giáo sản, không ép buộc, đe dọa, dụ dỗ, mà lại tồn tại lâu dài, truyền bá rộng rãi. Không hiểu tại sao giàu có như Cấp Cô Độc lại cúng vàng xây tinh xá cho Phật mà chẳng thấy…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Tịnh Độ

Cõi tịnh độ ở đâu và có bao nhiêu cõi Tịnh Độ

10 cảnh Tịnh Độ dưới đây tuy có sai khác về danh từ, nhưng cùng đồng nhất tâm biến hiện, vì cõi Tịnh Độ nào cũng đều lấy sự thâu tiếp nhận chúng sanh bất khả tư nghì làm căn bản, Cho nên, nói một cõi tức gồm đủ cả bốn cõi: đồng cư, phương tiện, thật báo và tịch quang. Sự…

Xem chi tiết