Hoà thượng Thiền Tâm- Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam
Tịnh Độ

Biện ma cảnh

Như trên đã nói, người niệm Phật có khi thấy các tướng song lại là ma cảnh; điều này chỉ cho trường hợp nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tướng Phật, hốt nhiên thấy tướng mỹ nữ. Kẻ tinh tấn niệm Phật mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một vùng nhà cửa ô…

Xem chi tiết

Diệu dụng & những điều cần biết khi đeo chú Lăng Nghiêm
Mật Tông

Diệu dụng & những điều cần biết khi đeo chú Lăng Nghiêm

Trong Kinh Lăng Nghiêm có tả về oai lực của Chú Lăng Nghiêm khi ta đeo trên người. Trong kinh Phật có nói rõ: Nếu chúng ta đeo chú trên người hoặc treo trên tường nhà, nhờ thần chú gia bị, có thể đến hết cuộc đời tất cả độc hại đều không thể hãm hại. NẾU CUNG KÍNH ĐỌC TỤNG, hoặc…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
HT Tuyên Hóa, Quán Thế Âm Bồ Tát

Thần Chú Đại Bi nhiệm mầu không thể nghĩ bàn …

Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu…

Xem chi tiết

Cô giáo Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Tịnh Độ

Đọc kinh như thế nào mới đúng như lý như pháp?

Có đồng tu đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ đã cả mấy vạn lần, thân tâm vẫn chưa được thanh tịnh, thậm chí nghiêm trọng hơn còn có người bị ma nhập. Nguyên nhân là gì? theo quan sát của tôi thì có mấy nguyên nhân như sau: 1. Thứ nhất, dùng tâm ganh đua để đọc kinh. Ví dụ như, nghe…

Xem chi tiết

Phóng sinh không lãng phí lại giảm bớt oan gia trái chủ
Tịnh Độ

Họ âm thầm lặng lẽ niệm Phật

Họ âm thầm lặng lẽ niệm Phật. – Đó mới là những người có nghị lực. – Đó mới là những người có tâm thành. – Đó mới là những người đã hạ quyết tâm niệm Phật. Có như vậy thì câu A-Di-Đà Phật mới nhập vào tâm của họ, và cái nghị lực đó nó truyền từ bây giờ, nó nuôi…

Xem chi tiết

Thân vi tế tuyệt vời
Mật Tông

Thân vi tế tuyệt vời

Con hãy xác quyết rằng Tâm con chính là Phật, bởi vì Phật Tánh luôn hiện hữu chưa từng sanh hay diệt. Con chưa thức tỉnh Phật Tánh bên trong con là vì con chưa nhận ra bản chất, con vẫn đang say giấc trong huyễn ảo mà Tâm tạo ra. Mặc dù con đã nhập vào các trạng thái thiền định,…

Xem chi tiết

Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara
Mật Tông

Phật quả tự nhiên

Đức Lục Độ Mẫu Tara đại diện cho thành tựu sự nghiệp, sự nghiệp mà ngài thành tựu không chỉ ở thế gian mà ngay tại xuất thế gian ngài cũng đạt thành tựu phi thường. Tất cả sự nghiệp được nhắc đến bao gồm 4 loại sự nghiệp: An Hoà – Tức Tai – Tăng Ích – Hàng Phục là 4…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Vì người thân làm phúc thì người thân có được phúc không?

Giả sử có một người thân của quý vị đã mất ( ông bà nội ngoại, cô dì….), nay quý vị phát tâm vì người thân đó để làm các việc phúc ( phóng sinh, cúng dường, từ thiện,…) và hồi hướng công đức cho họ. Làm như thế, thì người mất có được phúc hay không ? Câu trả lời là…

Xem chi tiết

Niệm Phật thuộc về định thiện hay là tán thiện?
Cố sư bà Hải Triều Âm, Tịnh Độ

Hằng ngày kém niệm Phật, đến nỗi cơn nguy mà cũng chẳng nhớ đến Phật Pháp Tăng

Thầy gởi đại chúng!❤️❤️❤️ Thầy nằm mộng thấy đứng bên bờ nước, bốn bề màu gris xám dày, không thấy rõ là sông hay ao, chỉ vỏn vẹn sáng có nguyên chỗ đứng mà thôi. Dưới nước có một đám giẻ rách màu đà. Thầy vớt giẻ rách đến nỗi toàn thân chìm lỉm chơi vơi, tay nắm đám giẻ, chỉ có…

Xem chi tiết

mái chùa yêu thương - nơi nương tựa tâm hồn - Thiền Tôn Phật Quang
Thiền Tông

Tu là phải hiền

“Ngoài miệng thì nam mô, trong bụng thì chứa một bồ dao găm” Ở đây tôi không giảng những đề tài cao siêu, mà đặt những câu hỏi rất thực tế, rất thấp, quý vị hãy trả lời đúng như chỗ mình biết, để rồi tôi hướng dẫn cho quý vị tu hành. – Quý vị đi chùa học đạo, có phải…

Xem chi tiết