Đức Phật Tịnh Độ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cơ sở của Tam Phước chính là kinh Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Hôm nay chúng ta tu học pháp môn Tịnh Ðộ, chúng ta xây dựng cơ sở trên Tam Phước dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là cơ sở của chúng ta. Tam Phước là gì? Tam Phước chính là Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Phước thứ nhất trong Tam Phước là “Hiếu…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi linh thú
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chữ quan trọng mấu chốt là chữ “Thiện”, đây chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao?

(Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: “Trong đời vị lai nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ vượt qua khỏi tội khổ trong ba mươi kiếp”.) Đoạn…

Xem chi tiết

Quán Tưởng Niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mấu chốt của việc niệm Phật để đi đến Nhất Tâm chính là phải làm cho được Tịnh Niệm Liên Tục

Mấu chốt của việc niệm Phật để đi đến Nhất Tâm chính là phải làm cho được Tịnh Niệm Liên Tục. ở đây, chúng ta phải biết rằng, Tịnh Niệm Liên Tục không nhất thiết lúc nào cũng phải dán câu Phật hiệu nơi cửa miệng không ngơi nghỉ. Chỉ những người có được cái phước phần hưởng sự thanh nhàn, thì…

Xem chi tiết

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ ĐƯỢC CẢM ỨNG
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lương thực cho tâm hồn

Cơ thể chúng ta được tẩm bổ bằng thức ăn đồ uống; tâm của chúng ta thì phải nương vào danh hiệu để sống. Ăn càng ngon thì cơ thể trở nên béo tốt, nếu không có danh hiệu, thì pháp thân sẽ chết khô. Thân thể thì sẽ tiêu vong, vì sinh mệnh vô thường mà tạo tội tạo nghiệp, chịu…

Xem chi tiết

Những sự lợi ích khi thành tâm niệm thánh hiệu "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát"
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tận hiếu phải thực hiện từ hiếu dưỡng cha mẹ…

Điều đầu tiên trong “Tịnh Nghiệp Tam Phước” dạy chúng ta là “hiếu dưỡng phụ mẫu”. Chúng ta muốn hành hiếu, tận hiếu phải thực hiện từ hiếu dưỡng cha mẹ, sau đó mở rộng đến hiếu dưỡng tất cả chúng sanh. Trong “Kinh Bồ Tát Giới”, Thế Tôn nói với chúng ta rất rõ ràng là “tất cả người nam là…

Xem chi tiết

Chư vị đồng học nếu thật sự yêu mến tôi, phải giữ trật tự! không cần đích thân đến gặp tôi một lần... - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người thế gian nói yêu là gì?

Ở Mỹ, tôi đã thấy một trường hợp, rất lạ lùng. Khi đó, ngay cả Hàn quán trưởng cũng cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn. Tại thành phố Phượng Hoàng (Phoenix), tiểu bang Á Lợi Tang Na (Arizona), con trai bà ta là Cao Quý Vũ có quen một người bạn Mỹ, rất thân thiết. Người bạn Mỹ ấy kết hôn cũng…

Xem chi tiết

Nhiều từ bi tí bớt đạo lý tí
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhiều từ bi tí, bớt đạo lý tí

Thường nghe nói “có lý đi khắp thiên hạ”, một lần tin là đúng. Nhưng có lý hoàn toàn không thể đi khắp thiên hạ được. Vì dù có lý mà nếu không có sức, gặp bọn cường quyền, thì không thể đi được; hoặc dù có lý cũng có sức nhưng người ta không tin tưởng, cũng không đi được. Hơn…

Xem chi tiết

Ánh sáng Phật A Di ĐÀ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cho tôi mười phút nắm lấy tay lão hoà thượng, đạt được khai thị hữu ích cả một đời

Vừa đúng lúc Sư Phụ đến Singapore, lúc đó tôi cũng không biết đảnh lễ cũng không hiểu điều đó. Tôi còn nhớ nhưng Sư Phụ Ngài thì không nhớ, tôi nói với Sư Phụ: “Xin Ngài cho con thời gian mười phút”, Ngài ở phòng khách lobby của khách sạn Shangri-La để gặp chín tôn giáo lớn. Ngài cho tôi thời…

Xem chi tiết

Sự Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Quang Mục cứu mẹ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mời vài vị pháp sư: tụng vài quyển kinh siêu độ cho người mất. Không có chuyện dễ dàng

Thánh nữ Bà La Môn làm thế nào mới cứu được mẹ của cô ở địa ngục vậy? Tự mình nhất định phải tu công đức, cô mới có thể khiến cho mẹ cô được độ. Suốt một ngày một đêm, cô là chuyên tâm, tâm địa chí thành, một ngày một đêm niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Trong hết…

Xem chi tiết

Ánh sáng Phật A Di ĐÀ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ánh sáng của Phật A Di Đà

Ánh sáng của Phật A Di Đà giống như ngọn lửa, nếu như có người muốn cản trở, chỉ là thêm vào ngọn lửa này một thanh củi mà thôi, ném vào một nhành cây, như để dập tắt ngọn lửa, thực ra thì sẽ khiến cho ngọn lửa cháy mạnh hơn. Cho nên không có chướng ngại, chính xác là như…

Xem chi tiết

A di đà phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhà biết quý nước, bắt đê điều thật tốt

“Nhà biết quý nước, bắt đê điều thật tốt”. Phải giữ nguồn nước. Đức Phật dùng ví dụ này, chúng ta là hàng đệ tử Phật cũng cần học theo ngài. “Vì nước trí tuệ, thiện tu thiền định, khiến không chảy mất”. Chế tâm một chỗ, có thể chuyển cảnh giới. Chúng tôi ở nước ngoài, trong từng tâm niệm luôn…

Xem chi tiết