Tuyệt tác đích thực của văn học Phật Giáo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sự khác nhau giữa học Phật và Phật học

Học Phật và Phật học hoàn toàn khác nhau. lúc trước thầy Lý [lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam] cảnh cáo tôi đừng đi theo đường lối của họ [Tô Đông Pha & Lương Khải Siêu], họ là Phật học, chẳng phải là học Phật. Chúng ta phải đọc Phổ Hiền hạnh mỗi ngày, tổ sư đã xếp hạnh ấy vào khóa…

Xem chi tiết

Đệ Tử Quy
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mọi người học tập Đệ Tử Quy chính là khởi đầu tốt nhất

Nếu quý vị hỏi sửa bằng cách nào ư? Hiện thời, mọi người học tập Đệ Tử Quy chính là khởi đầu tốt nhất. Trước hết, hãy đổ công dốc sức từ trong ấy. Có thể làm được điều này, lại học cao hơn một mức nữa, tức là học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chúng ta đều biết vào cuối đời…

Xem chi tiết

Tam độc tham - sân - si
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bệnh từ đâu mà có vậy?

Con Người tại sao lại bị già, bị bệnh, bị chết vậy? Bạn có ý nghĩ, bạn có vọng tưởng. Chỉ cần bạn có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước thì bạn chắc chắn sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Điều này chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa đã đọc quá nhiều rồi. Nếu như bạn không có vọng…

Xem chi tiết

Cúng dường với tâm hoan hỉ hưởng phước báu vô lượng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Siêng tu đại cúng dường chánh bệnh khi về giá

Muốn chính mình khi về già không mắc phải các chứng bệnh khiến cho thần trí mê man, thì ngay bây giờ nên siêng tu đại cúng dường. Trong xã hội ngày này chúng ta dễ dàng thấy được có rất nhiều người vào giờ phút lâm chung họ hoàn toàn mê man chẳng còn biết gì kể cả là người nhà,…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không: Niệm A Di Đà Phật Tiêu Nghiệp Tội Và Phước Báu Không Thể Nghĩ Bàn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mấu chốt là một niệm cuối cùng là A Di Đà Phật lúc lâm chung bèn Vãng Sanh

Công phu niệm Phật dù chưa được nhất tâm bất loạn. Nhưng phút lâm chung, một niệm cuối cùng vẫn là A Di Đà Phật thì đều được Vãng Sanh! Đây thật sự là một nhân duyên hiếm có, khó gặp, chúng ta chớ nên không biết. Đã biết thì phải chịu hướng về thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc…

Xem chi tiết

Hồn Trâu Đòi Mạng, Nhờ Phật Pháp Hóa Giải Khiến Bầy Trâu Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

“A Di Đà Phật đã đến”, nói xong ông bèn vãng sanh

Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Ðề, đến lúc lâm chung còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo hoặc biến làm cha mẹ, cho đến hàng quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến cho lạc vào ác đạo, huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác. Đoạn Kinh này rất quan trọng. Người lâm chung, chúng ta…

Xem chi tiết

Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta vốn là Phật A Di Đà

“Ứng thân này tức bổn địa thân”, bổn địa thân là gì? Chính là thân khi họ ở thế giới Cực Lạc, pháp thân, báo thân. Họ đến thế gian chúng ta là ứng thân, chúng sanh có cảm, ngài liền đến ứng. “Trí này khó lường”, trí tuệ của ứng thân Như Lai, không có gì khác với pháp thân và…

Xem chi tiết

Nếu ý niệm tham sân si nặng - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tiêu chuẩn của thiện ác là Thập thiện nghiệp đạo

Nếu kẻ đã từng làm chuyện ác, về sau sửa đổi, hối hận, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, lâu ngày chầy tháng, ắt được cát khánh, đó gọi là chuyển họa thành phước vậy. Đoạn văn này tổng kết đoạn nhỏ:” Suy gốc nhớ nguồn”, ở phần trước:” Người ta nào phải Thánh Hiền, ai mà không…

Xem chi tiết

Khuyên con phải đọc kỹ các sách Âm Chất Văn
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Khuyên con phải đọc kỹ các sách Âm Chất Văn – Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Con em có tài hoa, nếu được khéo giáo hóa, sẽ dễ trở thành người chánh trực; không khéo giáo hóa, đa số sẽ thành hạng bại hoại. Ngày nay, dân không lẽ sống, nước nhà lắm nỗi gian nan, mấy phen chao đảo, đều là do những kẻ có tài năng nhưng không được khéo dạy khiến cho mầm họa được…

Xem chi tiết

Cố sư bà Hải Triều Âm
Cố sư bà Hải Triều Âm, Lời dạy của đức phật

Khai thị của cố sư bà Hải Triều Âm

Giờ phút lâm chung, có rất nhiều cảnh hiện lên, mình phải nhớ những cảnh này là nghiệp báo của mình. Mà tướng của những cảnh này là nghiệp báo của mình, mà thể của nó là tánh Phật của mình. Nếu mình quên cái đó một chút thôi, là mình bị đoạ. Khi gặp những cảnh trái ý mình, thì mình…

Xem chi tiết

Hành thiện vui nhất là không cầu người biết, thi ân kỵ nhất là đợi được đáp đền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Đời người ở tại thế gian này rất là ngắn tạm

“Hãy gắng tu hành kiếp này vì thời gian gặp được Phật pháp rất ngắn, 12 ngàn năm. Nhưng thời gian đoạ lạc không có Phật pháp rất dài, 5 tỉ 670 triệu năm”. “Trong kinh Đại Tập Phật nói cho chúng ta biết nếu như thế gian không có Phật, đây là lời giả thiết, nhưng trên thực tế cũng là…

Xem chi tiết

Cảnh địa ngục đáng sợ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải thường giữ tâm khiếp sợ đường ác

Chúng ta căn cứ trên kinh đã nói, một ngày ngắn nhất ở trong địa ngục là hai ngàn bảy trăm năm ở nhân gian chúng ta. Đất nước chúng ta ở trên thế giới này được gọi là nước văn minh cổ xưa, chúng ta có lịch sử năm ngàn năm thì so với trong địa ngục vẫn chưa đến hai…

Xem chi tiết