PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thời gian đầu tôi tu học vô cùng gian khổ

Khi tôi học Phật, lúc đó còn là cư sĩ, vẫn chưa xuất gia, lão sư Lý đã bảo tôi học theo Đại sư Ấn Quang. Tôi cả đời thật sự nương theo hình mẫu của Đại sư mà học tập, tôi cả đời không xây đạo tràng, cũng không hề nhận đồ chúng. Các thầy xuất gia có pháp tự chữ…

Xem chi tiết

Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Những việc này là ma đạo, đây không phải là Phật, đây là ma

Hiện tại Trung Quốc Đại Lục có rất nhiều người luyện khí công đều tự xưng là Phật gia công, thậm chí những vị đại sư khí công này tự xưng là vua của vũ trụ, là vị Phật Bồ Tát nào đó tái lai, đến độ chúng sanh khổ nạn ở thế gian này. Có rất nhiều người luyện công đều…

Xem chi tiết

Câu chuyện một bà điên niệm Phật hết bệnh, khi lâm chung biết trước ngày giờ Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cầu vãng sanh là để đến đó làm học sinh, ngày ngày lên lớp

Tây Phương Cực Lạc thế giới là trường học, là đạo tràng. Sự nghiệp của Phật là dạy học, sự nghiệp của đại chúng là cầu học. Phật dạy chúng ta niệm Phật, cầu vãng sanh là để đến đó làm học sinh, ngày ngày lên lớp. Với thọ mạng dài vô lượng kiếp tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật Đà,…

Xem chi tiết

Ý nghĩa chú vãng sanh
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Ngủ nhiều quá thực sự là một cái khó khăn trong lúc mình xả bỏ báo thân

Cho nên những người mà muốn vãng sanh mà ít ngủ nó may mắn dữ lắm, nó may mắn cho họ dữ lắm. Có những người, người ta ít ngủ lắm, một ngày người ta ngủ hai ba tiếng là khỏe rồi. Đấy là trường hợp rất tốt cho họ. Tại vì những người này khi mà yếu rồi họ ngủ ít…

Xem chi tiết

Đừng tranh nhau làm gì, phải gấp rút niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhưng bảy ngày chắc chắn vãng sanh thì chẳng ai dám tới Niệm Phật Đường ấy!

“Thế giới này khổ ngần ấy, chịu khổ nhiều năm ngần ấy, còn có gì tốt đẹp để lưu luyến nữa? Sanh về thế giới Cực Lạc vĩnh viễn lìa khổ, được vui. Vì sao chẳng làm? Nói thật ra là vì tham sống sợ chết! Nếu có Niệm Phật Đường nào mở ở đây, bảo mọi người: “Đến chỗ tôi niệm…

Xem chi tiết

Ân sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi vì cầu pháp nên hết thảy tôi đều có thể nhẫn chịu được

Tôi ở dưới hội của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm, các đồng học đều chung sống tốt với nhau. Đại chúng thì chưa chắc sống chung được tốt, cố tỏ vẻ ra cho bạn xem thì nhiều, thời thời khắc khắc đều là gặp cư sĩ, người chỉ vào bạn, giáo huấn bạn cũng rất nhiều. Tôi vì cầu…

Xem chi tiết

Cười hớn hở là tướng thọ ký - Phật A Mi Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đấy chính là Đại Tam Tai như trong kinh Phật nói

Mỗi ngày cũng phát hiện nhiều tinh cầu bùng nổ, cháy rụi, đấy chính là Đại Tam Tai như trong kinh Phật nói. Vào thời Đại Tam Tai, Hỏa Tai cháy đến trời Sơ Thiền. Sơ Thiền Thiên có Hỏa Tai, Sơ Thiền là gì? Trong kinh nói tới “tam thiên đại thiên thế giới”, trong ấy có Tiểu Thiên, Trung Thiên,…

Xem chi tiết

Tuyên ngôn Niệm Phật - Đại sư Thiện Đạo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vấn đề là bạn có biết đường về hay không?

Chúng ta đối với việc vãng sanh không có do dự, hoàn toàn khẳng định, nhất định không có hoài nghi. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là về quê cũ thì đâu có lý nào không về được chứ? Vấn đề là bạn có biết đường về hay không? Đường về chính là phương pháp. Bạn có hiểu được…

Xem chi tiết

Lộc từ nhân quả ai ơi - Lộc từ cội phước đâm chồi nở hoa ...
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có đạo là phước điền thật sự, không có đạo thì không phải là phước điền chân thật

Chúng ta muốn trồng phước cần phải nhận biết phước điền, điều này nhà Phật thường hay nói đến. Chúng ta bố thí cúng dường trong đạo tràng thì phải xem đạo tràng này có đạo hay không? Có đạo là phước điền thật sự, không có đạo thì không phải là phước điền chân thật. Đạo tràng mà không có đạo,…

Xem chi tiết

Tâm trụ nơi danh hiệu A Di Đà Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Mà người niệm Phật cũng đừng nên cố chấp, là cứ ta trì cách nầy thì chê cách nọ

Ngay trong pháp Trì Danh Niệm Phật cũng có rất nhiều phương pháp trì danh mà người niệm Phật cũng đừng nên cố chấp, là cứ ta trì cách nầy thì chê cách nọ. Trong pháp trì danh, tức là pháp trì danh hiệu Phật, thì có người niệm nhanh, có người niệm chậm, có người niệm liên tục, có người niệm…

Xem chi tiết

Cõi đời có mẹ hiền thì mới có con hiền
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đại sư Pháp Chiếu vốn là người tham thiền, nghe xong lời dạy của Văn Thù Bồ Tát, phát nguyện chuyên tâm niệm Phật

Vô Phiền thiên, Vô Nhiệt thiên, Thiện Kiến thiên, Thiện Hiện thiên, Sắc Cứu Cánh thiên. (Trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh.) Thông thường cũng xưng là Ngũ Bất Hoàn thiên, ai trụ ở đó? Tiểu thừa Tam quả, cũng gọi là Tịnh Cư thiên, thế nên Tứ thiền là Phàm thánh…

Xem chi tiết

Tây Phương Cực Lạc - A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lúc bình thường, tại sao bạn cần phải Niệm Phật?

Tại sao không để đến lâm chung mới niệm Phật? Vì hằng ngày niệm Phật chính là để huân tập hạt giống Phật vào trong tâm của bạn. Nếu bạn niệm mãi, thì trải qua thời gian hạt giống đó lớn dần lên trong mảnh đất tâm của bạn, và đưa bạn đến kết quả giải thoát giác ngộ. Nếu bình thường…

Xem chi tiết