Hậu quả khôn lường của việc nạo phá thai nhi
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quý tiếc mạng sống xin đừng phá thai giết trẻ… HT Tịnh Không

Con đã ăn chay hơn mười năm rồi, nhưng thầy ấy chỉ con và nói nghiệp sát của con rất nặng đã giết bốn người và thấy bốn vong linh thai nhi đang đứng phía sau con. ⁕⁕ Cô Đinh Gia Lệ (A): Mùa đông năm ngoái, con có đến một ngôi chùa ở thị trấn Mẫu Đơn Giang. Tại đó, con…

Xem chi tiết

Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi có thể nói với các vị là tôi đã nắm chắc phần vãng sanh!

Trong đời này tôi có một chút thành tựu như vậy, các vị đồng học muốn hỏi tôi, tôi có thể nói với các vị là tôi đã nắm chắc phần vãng sanh, không phải không nắm chắc. Nếu không nắm phần chắc vậy thì 55 năm này của tôi đều uổng công rồi. Bởi vì sao nắm chắc vậy? Năm mươi…

Xem chi tiết

[HT Tịnh Không khai thị] tự mình phải biết kiểm điểm soi lại cái nào là tật xấu nghiêm trọng nhất của mình, đem tật xấu đó sửa đổi lại thì đây là chân tu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Muốn học Phật, tâm của Phật là từ bi

Muốn học Phật, tâm của Phật là từ bi, từ bi là tâm yêu thương, từ là giúp chúng sanh đạt được niềm vui, bi là giúp chúng sanh rời xa đau khổ, lìa khổ được vui. Không nói “ái”, tại sao vậy? Bởi trong “ái” có tình, khiến người ta rất dễ nghĩ đến có tình chấp. Nhà Phật không có…

Xem chi tiết

Đại Sư Ấn Quang kể chuyện ma đoạn dục
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Ấn Quang kể chuyện ma đoạn dục

Cần phải biết: Đối trước sắc đẹp, dục tâm bừng bừng, thì những lời lẽ khuyên răn nhân quả báo ứng cứng rắn hay mềm mỏng đều khó thể đoạn tâm ái. Nếu [lúc ấy] có thể quán bất tịnh, một bầu lửa dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Con em đất Trường An ở xứ Tần (Thiểm Tây) của tôi…

Xem chi tiết

Tranh vẽ HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Buôn bán phát tài do đâu?

(Nghề Nghiệp Sát Sanh, Ắt Khi Hết Phước Tiền Kiếp Sẽ Gặp Đại Ác Báo) Lại nói đến mua bán. Chúng ta ở trong xã hội, cần phải có nghề nghiệp mua bán chính đáng. Phàm hễ những việc mua bán mà giết hại chúng sanh thì không thể phát tài. Bạn có được những lợi nhuận này quyết không phải nhờ…

Xem chi tiết

Người tại gia tu hành dễ thành tựu hơn người xuất gia - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Muốn giác ngộ thì phải xem nhẹ chuyện thế gian

Người có phước báo mới có thể tu học pháp môn Tịnh Độ này. Nhưng lúc chúng ta tu học lại có rất nhiều nghiệp chướng, tại sao vậy? Vì không có phước. Vì sao không có phước? Vì cứ lo chuyện bao đồng của thiên hạ, không chịu buông xuống vạn duyên, cho nên người như vậy không có phước. Người…

Xem chi tiết

Hàn Quán Trưởng là người có huệ nhãn không phải là người thường...
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hàn Quán Trưởng là người có huệ nhãn, không phải là người thường…

Chúng ta giảng kinh dạy học, nhất định phải cúng dường thầy giáo ở một bên, hiện trường này của chúng ta có thầy giáo hiện diện. Thầy giáo dạy bảo chúng ta, nhưng không có hộ pháp đắc lực thì cũng không thể thành tựu. Hàn Quán Trưởng hộ trì ba mươi năm, chúng ta treo ảnh của bà ở đối…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu

Trong đời tôi, học Phật đã sáu mươi năm, năm mươi ba năm giảng kinh. Bởi cả đời không có chùa chiền, phải ở chùa người khác, ở nhiều nơi, hằng thuận chúng sinh. Ai mời tôi giảng kinh gì thì giảng kinh đó, chắc cũng giảng được mười mấy bộ kinh. Giống như lời thầy Lí trước đây, có lần thầy…

Xem chi tiết

Tìm ra hạnh phúc đích thực ngay trong bản thân mình
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vậy thì phải làm sao? Đi không được!

Lần này tôi vừa mới đi tham dự hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Nhật Bản trở về. Liên Hiệp Quốc một năm mở không biết bao nhiêu lần Hội Nghị Hòa Bình, đã làm được năm, sáu năm rồi, mà thế giới này vẫn càng ngày càng loạn, hòa bình thì càng ngày càng mất hy vọng. Đây…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát ngồi tòa sen tay vẩy cành liễu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phương pháp “Phản Văn Văn Tự Tánh”

Quán Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta một phương pháp Niệm Phật tối thắng thù thắng nhất đó là “Phản Văn Văn Tự Tánh tánh thành vô thượng đạo” Chúng ta dùng phương pháp “Phản Văn Văn Tự Tánh”, này để niệm Phật sẽ nhanh đi đến nhất tâm công phu dể đắc lực. Vậy thế nào là “Phản Văn Văn…

Xem chi tiết

Số mạng của mỗi người trong đời này vốn đã được định sẵn - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Số mạng của mỗi người trong đời này vốn đã được định sẵn

Số mạng của mỗi người trong đời này vốn đã được định sẵn. Nếu không có đại thiện hay đại ác thì số mạng đại khái chạy theo số đã định. Chúng ta thường hay nghe nói đến “Một đời toàn là mạng, một chút cũng không do người”, đây là đang nói đến một người trong đời này không có đại…

Xem chi tiết

Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm - Điều then chốt là phải giác
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Đã hiểu thấu Pháp Hộ Niệm rồi thì cơ hội vãng sanh được dễ dàng hơn

Khi phát tâm Bồ Đề rồi, xin chư vị hãy chuẩn những thử thách đến. Phật dạy, khi phát khởi một tâm Bồ Đề, luôn luôn có ma chướng tìm cách cản ngăn. Nếu không chuẩn bị một tâm lực vững vàng, thì sự phát tâm chỉ còn một nửa, hoặc nặng về hình thức, phát tâm tùy hứng, còn việc làm…

Xem chi tiết