Công đức này lớn lắm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Liền đem công đức đốt mất

Làm thế nào có thể bảo trì được công đức? Trong Phật Pháp thường nói “lửa thiêu rừng công đức”, chúng ta tu công đức chẳng dễ, một đóm lửa thì thiêu sạch hết. Là lửa gì vậy? Lửa sân hận, vừa nổi cơn giận thì công đức ấy mất ngay, cho nên cái này khó đấy! Thử nghĩ chúng ta nhiều…

Xem chi tiết

Tâm trụ nơi danh hiệu A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Thần thông cảm ứng?

Phật giáo hóa chúng sanh như thế nào? Hiện tướng mà giáo hóa. Chúng ta đều biết, ở trong Kinh chúng ta đã đọc qua tám tướng thành đạo là giáo hóa. Tôi xin nói rõ hơn, nói dễ hiểu hơn một chút, là đang diễn kịch, biểu diễn, thể hiện ra cho chúng ta xem, khiến cho những người chúng ta…

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc niệm Nam mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải biết cách niệm A Di Đà Phật!

Phật nói với chúng ta, một câu A Di Đà Phật, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, đó là Thậm Thâm Vi Diệu Pháp. Thế nhưng bạn phải biết niệm! Không biết niệm, người xưa gọi là “đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công”. Không biết niệm, tuyệt nhiên không thể nói sáu chữ “Nam Mô A Di Đà…

Xem chi tiết

Mục sư Cơ Đốc Giáo cũng đọc Đại Tạng Kinh - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mục sư Cơ Đốc Giáo cũng đọc Đại Tạng Kinh

Trong Phật pháp thường nói khi nghe danh hiệu của Phật, Bồ Tát thì một khi lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Bất luận là bạn có tâm hay không tâm, có ý hay vô ý nghe đến danh hiệu Phật, Bồ Tát, hạt giống kim cang đều được vun trồng trong A Lại Da thức. Tai nghe có…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Hễ lắm dục sự ắt trăm bệnh phát sanh

Tai họa, bệnh tật trùng trùng, nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh khỏe mạnh ắt phải cực lực tiết dục. Hễ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh! Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng…

Xem chi tiết

Tượng và tranh Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ý nghĩa chân thật của chữ hiếu『孝』trong nhà Phật

Cho nên, Phật hạnh phải làm từ chỗ nào? Làm từ “Tịnh Nghiệp Tam Phước” trong “Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật”, làm từ hiếu dưỡng cha mẹ. Hai chữ “hiếu dưỡng” này rất không dễ hiểu. Hiếu là gì? Có mấy người hiểu được hiếu? Cho nên, lão tổ tông của chúng ta nêu ra, chúng ta không thể không phủ…

Xem chi tiết

Quán Thế Âm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mượn thân giả nầy để tu cái chân tánh!

Thân tuy là giả, không phải là thật, nhưng chúng ta không thể thiếu nó. Nhà Phật thường nói “mượn giả tu thật”, chúng ta phải mượn cái thân giả này để tu cái chân tánh, không có cái giả này thì vẫn không được, cho nên nó hữu dụng. Bạn tận lực mà sử dụng nó, không chướng ngại, nhưng không…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hồi hướng công đức niệm Phật cho người bênh hay người qua đời thì không thể nghĩ bàn!

Mỗi người đều biết rằng, làm việc thiện sẽ được quả báo tốt. Hơn nữa hy vọng có thể nhận được lợi ích phước báo từ trong những nhân thiện đó. Công đức niệm Phật đúng là sẽ mang lại quả báo thù thắng tối thượng ! Cổ đức trong nhà Phật đã từng dạy chúng ta, niệm Phật là nhân, thành…

Xem chi tiết

Vì sao có người bị ung thư, niệm phật liền hết bệnh? - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là lời giải thích rõ ràng cho Tịnh Nghiệp Tam Phước

Tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, hiếu thân tôn sư, đây là những gì Kinh Địa Tạng dạy. Nếu dùng giáo nghĩa của Tịnh Tông, cơ sở tu học của Tịnh Tông là lời đức Phật dạy “Tịnh Nghiệp Tam Phước” trong Quán Kinh, khi chưa tu pháp môn niệm Phật thì phải củng cố cơ sở này, Tịnh Tông…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hôm nay Giảng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hết thảy Chư Phật đều đến tham dự nghe giảng

Chỗ này hiện ra sự không thể nghĩ bàn, chư vị xem thấy ở trong bộ kinh nào có kinh văn giống như vậy không? “Nhĩ thời”, lúc Phật lên cung trời Đao Lợi vì mẹ mà thuyết pháp, “thập phương vô lượng thế giới, bất khả thuyết bất khả thuyết hết thảy chư Phật”, chư vị từng thấy trong kinh nào…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong khuân viên
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thần cây là thật có, chẳng phải mê tín

Trong Kinh, Phật nói cho chúng ta biết phàm những cây cao bằng thân người hoặc cao hơn đầu người thì đều có thần cây trú ở đó. Thần cây là gì? Quỷ thần nương vào trú ở trong cây nên xưng họ là thần cây. Do họ chẳng có chổ để trú ngụ nên mới phải trú ở trong cây để…

Xem chi tiết

Chư vị đồng học nếu thật sự yêu mến tôi, phải giữ trật tự! không cần đích thân đến gặp tôi một lần... - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Để hóa giải kiếp nạn, phải đề xướng giáo dục Phật giáo

“Vào một buổi sáng mùa đông rét buốt, dậy sớm đến trường học”. Vào mùa đông ông dậy sớm đến học đường. “Trên đường gặp một người bị ngã nằm trong tuyết, sờ thử thì đã lạnh cóng gần chết rồi”. Ông thấy trên đường có một người té ngã nằm trong đống tuyết, ông đến sờ xem thấy chưa chết, nhưng…

Xem chi tiết