Lợi Ích Của Vãng Sanh Tây Phương Lớn Hơn Đắc Đạo
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Cầu sanh Tây Phương còn dễ hơn cầu đời sau lại được làm người! – Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên

​Bà đã quy y Phật pháp niệm Phật thì hãy nên y theo lời Phật dạy để hành. Phật dạy bà cầu sanh Tây Phương, nhưng bà thiên chấp, chẳng chịu cầu sanh Tây Phương, cứ khăng khăng muốn cầu [phước báo trong] đời sau! Nay bà đã sống được mấy chục năm rồi, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu tai…

Xem chi tiết

Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo

Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật đã nói: “Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo” (Kẻ mô Phật một tiếng, đều đã thành Phật đạo). Đây chẳng qua là gieo nhân mà thôi, bất luận hữu tâm hay vô tâm, niệm một câu A Di Đà Phật sẽ tạo thành chủng tử sanh về Tây Phương trong tương lai.…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không quán tưởng trước khi ngủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chiếu kiến ngũ uẩn giai không

Như trong Kinh Bát Nhã nói: “Chiếu kiến ngũ uẩn giai không”. Chiếu kiến, ngày nay chúng ta không thấy ngũ uẩn giai không, vì sao vậy? Vì chúng ta dùng phân biệt thấy, chứ không phải chiếu kiến. Chúng ta là vọng tưởng thấy, cho nên không thấy được tướng chân thật của ngũ uẩn. Đây là chúng ta không khai…

Xem chi tiết

Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi đến chùa để làm gì? Cầu thăng quan phát tài. Không liên quan gì đến Thánh hiền, đến Phật Bồ Tát

Hôm nay lại có học viên đến hỏi tôi: con đối với văn hóa truyền thống phải học tập như thế nào. Câu hỏi này hỏi rất hay. Ngày xưa chúng tôi cũng đã nói qua cũng nói rất nhiều lần rồi, phải nói nhiều, hi vọng mọi người có nhân duyên đều có thể nghe được, học tập Thánh hiền, học…

Xem chi tiết

Ấn Quang đại sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đích thân nếm mùi vị thống khổ vì bị giết chóc – Thư thứ hai Đại Sư Ấn Quang trả lời cư sĩ Tịnh Thiện

Mỗi người nhập đạo đều có thời tiết, nhân duyên. Những sách thuộc loại khuyên răn kiêng giết, phóng sanh thường chép truyện ông Triệu X… là huyện lệnh xứ Bồ Thành, Phước Kiến, ăn chay trường thờ Phật. Bà vợ trọn chẳng có lòng tin, nhằm dịp sanh nhật năm mươi tuổi bèn mua rất nhiều con vật còn sống, tính…

Xem chi tiết

Giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn

Để giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn… thì bạn phải bắt đầu mở rộng tâm thương yêu mình để thương yêu hết thảy chúng sanh; chúng ta phải làm một sự chuyển biến to lớn từ trong tâm địa! Ngày nay giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Ấn tổ đề xướng việc trường chay, phóng sanh

Xem khắp cổ kim, thời bình trị thì ít, thời loạn lạc lại nhiều. Dẫu cho thịnh trị thì bất quá chỉ được một trăm mấy chục năm mà thôi. Nguyên do vì đâu? Ấy là do cái nghiệp đời trước sát sanh ăn thịt kết thành và do cái tâm tự tư tự lợi trong đời này mà ra! Kết quả…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không: Là Trị Gốc, Là Cứu Cánh? Ngày Ngày Giảng Kinh, Dạy Học
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Như thế nào là trị gốc, là cứu cánh? nhất định phải học theo phật thích ca: ngày ngày giảng kinh, ngày ngày dạy học.

Thế gian hiện tại có rất nhiều thiên tai động loạn, người người đều cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện là trị phần ngọn chứ không phải trị phần gốc, trị nhất thời không phải là cứu cánh. Như thế nào là trị gốc, là cứu cánh? nhất định phải học theo phật thích ca: ngày ngày giảng kinh, ngày ngày dạy học.…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Người thật sự biết Phật pháp quyết chẳng phụ họa chuyện cầu cơ – Ấn Quang đại sư khai thị

Năm Dân Quốc 11 (1922), kế mẫu của Hộ Quân Sứ Hà Phong Lâm ở Thượng Hải tới núi xin quy y, Quang dạy quy y với bậc cao nhân, bà ta không chịu. Quang nói bà ta lập một nữ đạo viện, bên ngoài tuy mang danh là Tam Giáo một nhà, nhưng thật ra là chú trọng thiêu luyện .…

Xem chi tiết

Nếu nhất niệm hồi tâm, sẽ quyết định vãng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu nhất niệm hồi tâm, sẽ quyết định vãng sanh

Tây Phương thế giới và A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí đều do tự tánh biến hiện. Rời khỏi tự tánh sẽ không có một pháp nào để được. Duy tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà. Ta muốn vãng sanh cõi Tịnh Độ do chính mình biến hiện thì còn có chướng ngại nào nữa hay chăng? Lý luận…

Xem chi tiết

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt
Lời dạy của đức phật, Thiền sư Thích Thanh Từ, Tịnh Độ

Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt

Chúng ta giải thoát sanh tử nhưng cái gì dẫn chúng ta đi vào con đường sanh tử, đây là một vấn đề rất then chốt. Nếu chúng ta cầu giải thoát sanh tử mà không biết cái gì lôi dẫn mình đi trong sanh tử thì làm sao giải thoát được. Cho nên trước hết chúng ta phải nghiền ngẫm xem…

Xem chi tiết

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo dưỡng con trai, để lại bài học sâu sắc cho hậu thế
Đức Phật, Lời dạy của đức phật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo dưỡng con trai, để lại bài học sâu sắc cho hậu thế

La Hầu La là hoàng tử hạnh phúc nhất trên đời khi được làm con trai của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tiểu hoàng tử tính tình ngỗ ngược, lại được ông nội Tịnh Phạn Vương yêu chiều, vậy nên cậu thường châm chọc và làm người khác tổn thương. Sau này, La Hầu La được dạy dỗ dưới sự từ…

Xem chi tiết