Tánh Đức tịch chiếu, danh Pháp Thân, Tu Đức chiếu tịch, danh Báo Thân
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hoan hỷ tán thán lẫn nhau

Tổ sư đại đức thường dạy chúng ta, “Nhược yếu Phật pháp hưng, duy hữu tăng tán tăng”(Nếu muốn Phật pháp hưng thịnh, chỉ có tăng tán thán tăng). Các vị trong gia đình thay đổi một chút, nếu muốn gia đình hưng thịnh, chỉ có người trong gia đình tán thán lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, được vậy mới hưng…

Xem chi tiết

Các thiền sư khi đắc đạo thường có thần thông
Đạo Phật, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu thì không đắc

Ngày nay chúng ta ở trong xã hội này nhìn thấy người giàu có, có tài sản hàng tỷ, làm quan, trong xã hội người có địa vị rất cao, họ tu Phước, họ tích Đức, trong đời quá khứ không tu Phước tích Đức, họ làm sao có thể đạt được chứ ? Trong đời này chưa đạt được, liền biết…

Xem chi tiết

Biển thủ tiền công đức, chịu quả báo kinh hoàng…
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có tiền là phước báo, tiêu tiền là trí tuệ

Tiêu tiền cũng là Đại học vấn. Tại sao vậy? Tiêu tiền đúng thì tích đại đức, đại phước; tiêu không đúng thì tạo nghiệp, phải đọa tam đồ. Cho nên có tiền là phước báo, là trong mệnh có phước, tiêu tiền là trí tuệ, làm sao tiêu là đại trí tuệ. Tiền tài tuyệt đối không nên cho rằng chiếm…

Xem chi tiết

Khinh thị chúng sinh tức là coi rẻ chính mình
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tiêu diệt vọng niệm dấy lên

Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay ở trong lục đạo không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác nghiệp cổ quái, hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, (sẽ cảm thấy) những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm (đây chính là do chân –…

Xem chi tiết

Cố đại lão ht Thích Trí Tịnh dạy về lý do nên ăn chay
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật

Cố đại lão ht Thích Trí Tịnh dạy về lý do nên ăn chay

Tất cả các huynh đệ nên nhớ, đã là Phật tử, dù tại gia hay xuất gia, cần yếu là phải cố gắng ăn chay, tránh việc ăn thịt chúng sanh. Loài người hằng ngày ăn thịt, thành thói quen nên cho là không tội. Lấy nhân quả mà xét thì ăn thịt chúng sanh là cái nhân chánh dẫn đến quả…

Xem chi tiết

Mạng sống có hạn - Đại Sư Liên Trì
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tại sao niệm Phật một thời gian thì tâm tánh bỗng trở nên khó chịu, luôn cau có, gắt gỏng với mọi người – có cách nào đối trị không?

Có thể nói cái hiện tượng người tu niệm Phật được một thời gian thì tâm tánh bỗng trở nên khó chịu, luôn bức bách cau có với mọi người chung quanh, đa phần người tu niệm Phật đều gặp phải. Nhưng rất ít người nhận ra và uyển chuyển ngăn trừ nó, mà đa phần đều thuận theo mà khởi lên…

Xem chi tiết

Nhờ cúng dường 10 hạt thóc thoát được kiếp nghèo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thật sự càng bố thí càng có nhiều

Nay có một cách, tôi đem tài khoản ngân hàng của tôi toàn bộ làm thành quỹ của trường Đại học Phật giáo Nagananda Sri Lanka, mỗi tháng tôi gửi cho trường một lần, đổi sang usd gửi đi, để họ xây trường. Tôi rất có niềm tin với trường Đại học này, trường Đại học này bây giờ bắt đầu xây…

Xem chi tiết

Một là địa ngục Vô Gián, một là thế giới Cực Lạc - HT TỊnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một là địa ngục Vô Gián, một là thế giới Cực Lạc

Lớn tuổi rồi, không làm việc được nữa, phải làm việc của kiếp sau. Kiếp này hết rồi, kiếp sau làm gì? Không niệm Phật thì phải trôi lăn trong luân hồi. Nghĩ xem kiếp này khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, là thiện hay ác? Là phước hay tội? Cố gắng xét lại mình một chút. Tuy không rơi…

Xem chi tiết

Người niệm Phật rất đông người tin Phật không nhiều
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật rất đông, người tin Phật không nhiều

Giờ học Phật khó nhất do không làm được bốn chữ này. Tin thì vẫn tin danh văn lợi dưỡng. Tin những lợi lạc có được trước mắt, người ta tin vào điều này mà không nhìn thấy thế giới Cực Lạc, không thấy những cái tốt đẹp trong Kinh nói về thế giới Cực Lạc. Cứ như đấy là những chuyện…

Xem chi tiết

Căn tánh chúng sanh có nghiệp chướng quá nặng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đương nguyện chúng sanh

Trong các bài kệ tụng, câu thứ hai trong mỗi bài là “đương nguyện chúng sanh”, nguyện vọng của chúng ta là ở chỗ này! Nguyện nào cũng đều hy vọng quý vị giác ngộ, giác chứ không mê. Trong ấy, chẳng có một nguyện nào dạy quý vị tạo tội nghiệp, chẳng có! Do vậy, quý vị phải liễu giải chân…

Xem chi tiết

Về phía mặt trời - Cuộc đời cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Làm đến Hoà Thượng mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ

Có lúc giữa chúng đông, tôi thường nói, bây giờ làm đến Hoà thượng mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ. Ai nấy đều ngạc nhiên! Tôi nói mình học giáo lý thì biết rõ người ngộ đạo, đạt đạo thì phải ít phiền não, ít chấp trước, nhất là cái ngã tuy chưa hết nhưng cũng nhẹ đi, còn bây…

Xem chi tiết

Hoa Nghiêm Hải Hội
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hết thảy đều niệm Phật

Khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm tôi mới phát hiện ra, tôi phát hiện ra trên hội Hoa Nghiêm, từ Văn Thù, Phổ Hiền, bốn mươi mốt vị pháp thân Đại sĩ thảy đều niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực lạc. Việc này làm cho tôi giật thót cả người! Tôi không hề nghĩ đến, chúng ta tôn kính…

Xem chi tiết