A MI Đà Phật - Niệm 1 câu Phật hiệu liền có 1 một hóa Phật từ miệng bay ra
Cư Sĩ Diệu Âm, Đạo Phật, Lời dạy của đức phật

Ý niệm cuối cùng sẽ định đoạt cảnh giới tương lai. Nếu không buông bỏ phân biệt chấp trước thì chướng ngại cho việc Vãng Sanh

Đúng không chư vị? – (Đúng). Ý niệm cuối cùng của chính mình định đoạt được cảnh giới tương lai của mình. Ví dụ, khi lâm chung, mà ta nghĩ về nghiệp chướng: “Ồ!… Tại sao mình còn nghiệp chướng nặng nề như vậy? Tại sao mình tạo tội nhiều như vậy?”… Thì dù có tu gì tu đi nữa, mình cũng…

Xem chi tiết

Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà được vãng sinh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu trừ.
Cư Sĩ Diệu Âm, Lời dạy của đức phật

Ôm nắm, tắm rửa, thay quần áo, làm hô hấp… lúc vừa tắt thở sẽ làm cho người chết bị đau đớn, hãi kinh mà đọa lạc.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Quá đúng rồi phải không? Phật dạy rành rành phải không? Nhưng vì không biết sự nguy hại của sự đụng chạm, nên người chết thường bị thân nhân tắm rửa, thay áo, thay quần… Rồi còn gì nữa? Vì thương tiếc nhau, nên con cái vằn vọt xác thân, lăn qua trở lại, ôm nắm,…

Xem chi tiết

Bố thí
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng sanh có thọ báo khác nhau – tự mình làm, tự mình phải nhận lấy

Tâm bố thí nhất định không thể đoạn, vì bố thí là lợi ích chúng sanh, lợi ích chúng sanh khổ nạn. Những người nào có khổ nạn vậy ? Tam giới sáu cõi người nào cũng có khổ, có nạn, chỉ là khổ nạn mà họ tiếp nhận có khác nhau thôi. Có một số người bất kể ở tinh thần…

Xem chi tiết

Chú Sa Di Niệm Phật Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì họ không biết được chân tướng sự thật

Ở đây chịu khổ ba năm, đến Thế giới Cực Lạc hưởng lạc vô lượng vô biên, vậy có chịu làm không ? Đương nhiên là cam tâm rồi, đừng nói khổ 3 năm, có khổ 30 năm tôi vẫn đồng ý làm. Không biết lạc ở Thế giới Cực Lạc, không biết. Người thật sự biết được họ sẽ làm, bất…

Xem chi tiết

Những người học Phật, trước mắt thì bị thiệt thòi nhưng tương lai thì được lợi rất lớn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sư thừa, ngày xưa nói sư thừa chính là như vậy

Thầy đưa ra điều kiện cho tôi: nếu muốn theo tôi học, bái tôi làm thầy, tôi có ba điều kiện, nếu anh đồng ý thì có thể ở lại, tôi dạy anh. Còn như không đồng ý, thì đi tìm người khác. Ba điều kiện nào? Tôi không hỏi, thầy đã nói. Điều thứ nhất: Bắt đầu từ hôm nay, những…

Xem chi tiết

Nương vào nguyện lực của Phật thì ai ai cũng được vãng sanh - A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới

Tây Phương quả thật có thế giới Cực Lạc, có Phật hiệu A Di Đà. Thế giới và Phật cũng chẳng ở ngoài tự tâm. Phải biết cái tâm của chính mình hết sức rộng lớn “tâm bao thái hư, lượng châu sa giới” (tâm chứa đựng hư không, có phân lượng trọn khắp các cõi nhiều như cát). Do vậy, cái…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát và các em bé
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Khi tiếng Tụng Kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát

Như vậy, trong mộng hoặc trong mị Quý Vị có thể thấy vong linh của Cha Mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, hoặc thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời trước còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi. Vì đã trót gây ra tội lỗi nên họ bị đọa vào các ác đạo, Địa Ngục, Ngạ…

Xem chi tiết

Bồ Tát Quán Âm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ít ai chịu nhìn lại chính mình – trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp, nên đời nầy phải nhận quả báo – đây gọi là tự làm tự chịu – có thể trách được ai ?

Phàm sanh ra làm người, khi gặp nghịch cảnh khó khăn, đa phần mọi người đều đổ lỗi cho người khác, cho nghịch cảnh, cho ông Trời không công bằng với họ. Rồi nhìn sang người khác, thấy người khác làm ác mà không nhận quả báo, trong khi bản thân mình thì quả báo cứ dồn dập đưa đến, liền cho…

Xem chi tiết

Người trời Tứ Không đọa xuống, hơn phân nửa là đọa vào địa ngục A Tỳ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trước cửa địa ngục có nhiều tăng sĩ

Hiện nay không những người tại gia chúng ta phải hiểu đạo lý này, người xuất gia học Phật càng nên hiểu đạo lý này. Vì thân phận người xuất gia là một vị thầy, người ta gặp bạn, xưng bạn là pháp sư. Sư là mô phạm, là gương mẫu cho xã hội đại chúng, chúng ta lấy gì để làm…

Xem chi tiết

Nhờ xây cầu yểu mạng thành thọ mạng không con sanh được con
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Yêu ma quỷ quái mà tìm đến chúng ta gây rắc rối, thì quý vị cũng nên biết đó không phải là chuyện ngẫu nhiên

Mỗi khi tôi đi đến bất cứ địa phương nào để giảng Kinh, cũng có một số đồng tu đến nói với tôi rằng họ có rất nhiều chướng ngại, có lúc họ nghe thấy những âm thanh lạ, hoặc là nhìn thấy những hình ảnh không sạch sẽ, hoặc thấy chính mình lâm vào những hoàn cảnh khủng khiếp trong lúc…

Xem chi tiết

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cúng dường Phật cầu phước, coi chừng rơi vào tam ác đạo

Cúng dường có hiệu quả hay không? Hãy coi cách dụng tâm bên trong và ngoài có tương ứng hay không? Nếu trong và ngoài có tương ứng thì có công đức, nếu không tương ứng thì chẳng có công đức. Còn có nhiều người cúng dường nhưng lại tạo tội nghiệp, không những chẳng có phước mà lại là họa, cúng…

Xem chi tiết

Hoà Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đầu tiên phải học đạm bạc, không nên quá nỗ lực, việc gì cũng đều tùy duyên, sao cũng tốt

Quý vị xem trong Hoàn Nguyên Quán nói rất hay, Hiền Thủ quốc sư nói rằng: Tùy duyên diệu dụng, diệu dụng chính là không trước tướng, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Phàm phu rất phiền phức, họ trước tướng. Chúng ta ở trong hiện tượng học được gì? Học không chấp tướng, thiện ác nhị biên đều không…

Xem chi tiết