Quán Thế Âm Bồ Tát trên đài sen
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Vợ chồng nên làm thế nào để sinh con theo ý muốn! cách làm thế nào để đảm bảo tính mạng cho mẹ và thai nhi …

Đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, ba thứ phước – huệ – thọ đều trọn đủ thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mọn, thường uống thuốc tráng dương,…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón hoa sen
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Thật thà Niệm Phật

Trong thời đại Mạt pháp, trăm triệu người tu hành hiếm lắm mới có một người đắc đạo, duy chỉ nhờ ở niệm Phật mà được độ”. Trong thời đại Mạt pháp, dù có trong trăm triệu người tu hành cũng không nhất định có được một người đắc đạo, cũng may là có Pháp môn Niệm Phật mà có thể thoát…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Lúc sống thấy người Niệm Phật thì mình phỉ báng, nói rằng họ mê tín, cười cho là họ ngu si, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi

Khi chưa bịnh thì thế gian nầy thật hết sức sung sướng và đầy đủ. Ðến khi bịnh, không động đậy được, không ăn uống được, mất hết tự do, chịu đủ thứ thống khổ khó nhẫn, lúc đó mới biết rằng nguyên nhân cái khổ là do thân nầy mà ra. Nhưng lúc biết vậy thì đã quá trễ. Bình thường…

Xem chi tiết

Quán Thế Âm Bồ Tát trên đài sen
Lời dạy của đức phật, Văn hóa xã hội

Lời Phật dạy về 4 nguyên tắc thoát khỏi nghèo khó

Ta hay than thân trách phận, không ngừng thắc mắc vì sao mình nghèo. Hãy nhớ lời Phật dạy 4 nguyên tắc thoát khỏi cảnh nghèo khổ để cuộc sống tốt đẹp hơn. NGUYÊN TẮC THỨ NHẤT: ĐỪNG MONG CẦU VIỄN VÔNG. Nguyên tắc đầu tiên ấy là đừng mong giàu có, tiền bạc rủng rỉnh. Những người nghèo luôn khao khát,…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - Trụ trì, chấp sự, thầy tri sự, thầy duy na, thủ tọa hòa thượng đều là hộ pháp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Siêng năng sửa lỗi, hoan hỷ sửa lỗi – Bài khai thị vào tết dương lịch 2020

Sửa đổi tập khí là vô cùng quan trọng, tập khí sâu nhưng chính mình không hay biết, đều quên mất. Người khác chỉ ra cho chúng ta, chúng ta phải cảm ơn họ. Lần tới có người chỉ ra cho bạn, hễ bạn tức giận thì sau này vĩnh viễn không có người nào chỉ ra cho bạn nữa, vậy thì…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đừng so sánh với người khác

Ví dụ bản thân có mười ngàn đồng tiết kiệm, gặp người có 20 ngàn, thì nghĩ, muốn có thêm 10 ngàn nữa, muốn giống như họ. Bản thân có một cái ti vi, thấy người ta có 2 cái, lại muốn có thêm một cái nữa, cho bằng người ta. Muốn mà không được, trở nên buồn phiền. Muốn mà đạt…

Xem chi tiết

Phật có thể giúp chúng ta quay đầu là bờ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong nhà Phật thường nói quay đầu là bờ, từ đâu quay đầu?

Trong Phật Pháp sám hối là một khoa mục trọng yếu nhất cùa sự tu hành. Cốt yếu cùa tu học, chẳng qua là sám hối mà thôi. Vô lượng vô biên Pháp môn, tám vạn bốn ngàn Pháp môn, tóm lại đến cuối cùng là Pháp môn sám hối. Niệm Phật là tốt nhất cho Pháp môn sám hối! Bạn niệm…

Xem chi tiết

Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Xã hội ngày nay không trọng đạo nghĩa

Đặc biệt ở vào thời đại hiện tại này của chúng ta, ác duyên thì nhiều, thiện duyên thì ít, người tà tri tà kiến thì nhiều, người chánh tri chánh kiến thì ít. Những gì là tà tri tà kiến? Phóng túng, tranh lợi. Bạn xem, hiện tại trên thế giới có ai không phải là như vậy. Chánh tri chánh…

Xem chi tiết

Nam mô A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không chấp trước mới nâng cao cảnh giới được

Hiện nay mục tiêu đầu tiên chính là cầu sanh thế giới Cực Lạc. Trong bộ kinh này, Phật A Di Đà vô cùng khẩn thiết khuyên chúng ta, chúng ta phải nghe lời, phải làm học sinh tốt. PHẢI THẬT SỰ NHẬN THỨC thế gian hư vọng, không có gì chân thật, phải buông bỏ triệt để, không nên để nó…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Tự mình cải ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật

Tự mình cải ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật; phàm hết thảy người thân đều là kẻ hữu duyên, cũng nên dạy họ pháp này. Với những người phản đối, hãy khởi tâm thương xót, đừng bắt buộc họ phải làm. Cứ đè đầu bò bắt gặm cỏ thì vạn vạn phần chẳng làm được! Nếu bảo: “Tôi nhất tâm niệm…

Xem chi tiết

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

“Đoạn ác tu thiện” trong đời sống

Người tu theo Đại Thừa phải giữ gìn nguyên tắc, đối với tất cả các Pháp đều không phân biệt, chấp trước, nhưng phải thực hành “đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện” và bắt đầu từ việc mặc áo, ăn cơm. Không giặt quần áo sạch sẽ là “ác”; tại sao không giặt sạch sẽ? Không xếp quần áo chỉnh…

Xem chi tiết

Bố thí
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khi chúng chết bạn đi cứu chúng. Đến khi bạn chết thì trời sẽ cứu bạn

Phần sau cùng của “Vựng Biên” có mấy đoạn giáo huấn của Đại đức xưa rất hay. Hoàng Lỗ Trực có một bài kệ: “Ta ăn thịt chúng sanh. Danh khác, Thể chẳng khác! Vốn cùng một chủng tánh, Chỉ là khác hình hài. Khổ não chúng đành chịu, Ngon béo ta hưởng riêng. Đừng để Diêm Vương xử, Hãy tự nghĩ…

Xem chi tiết