Lão HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Văn khấn giải trừ oan gia trái chủ (Pháp sư Tịnh Không)

Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù. Tôi tên (……), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thỉ kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quý vị khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vẫn không thay đổi, vẫn tạo tội nghiệp của địa ngục, vậy thì làm sao có thể vãng sanh?

Năm nay, ở Đài Trung, thầy Giang Dật Tử sẽ triển lãm bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ. Ông dựa theo nội dung đã nói trong tác phẩm Ngọc Lịch của Đạo giáo mà vẽ ra. Tác phẩm Ngọc Lịch là một bộ sách khuyến thiện rất hay, cũng rất đáng được đề xướng. Do nhân duyên này, chúng tôi phải…

Xem chi tiết

Tượng Phật bên hương trầm
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu muốn được thân người, bạn không thể không tu thập thiện

Nếu muốn được thân người, bạn không thể không tu thập thiện. Đoạn thập ác, tu thập thiện, bạn mới có thể được thân người. Bạn muốn có thân người, hoặc sinh lên trời hưởng phước, Phật ở trên Kinh nói với chúng ta, bạn phải tu thượng phẩm thập thiện. Công phu đoạn ác tu thiện của mỗi một người không…

Xem chi tiết

Ân sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào tu pháp sám hối có hiệu quả

Tôi lại nói với các vị một phương pháp rất đơn giản (hai mươi điều này thảy đều bao gồm trong đó), đó là “niệm Phật”, miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tưởng A Di Đà Phật, thân lạy A Di Đà Phật, ba nghiệp của chúng ta đều cung kính A Di Đà Phật, vậy thì được rồi. Sáu giờ…

Xem chi tiết

Sám hối là gì? vì sao cần phải sám hối? - Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta là người nhà Phật thì phải nói lời nhà Phật, làm chuyện nhà Phật

Đạo tràng này của chúng ta là đạo tràng nhỏ bình thường, chính là một đạo tràng nhỏ bình thường này, trong hai năm đã tiễn đưa hai vị Phật, đây là phi thường trong bình thường. Tôi nói những điều này không phải để khoe khoang, không phải để tự tâng bốc, không phải thổi phồng. Tôi muốn đề khởi tín…

Xem chi tiết

Pháp sư Oánh Kha niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người muốn sanh Tịnh Độ rất nhiều, nhưng tại sao đi không được?

Chúng ta ở thời đại này tu hành, có thể thật sự làm được Ngũ Giới, Thập Thiện, lão thật niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ thì nhất định được vãng sanh. Người muốn sanh Tịnh Độ rất nhiều, nhưng tại sao đi không được? Đi không được đương nhiên là vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Không buông bỏ…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không thuyết giảng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sự tu hành chứng quả của Phật pháp là dựa vào tự lực, không dựa vào tha lực

Chư Phật Bồ Tát nhất định ủng hộ sự hòa thuận của gia đình, tương thân tương ái, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, thành tựu việc tốt của người chứ không thành tựu việc ác của người. Bất luận là tôn giáo nào đều vô cùng xem trọng gia đình. Phật pháp dạy chúng ta khoa mục căn bản để tu…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định không được cho rằng những người ở bên cạnh tôi ai cũng là Thánh Hiền, vậy thì các vị hoàn toàn sai rồi!

Nhất định phải nghe «lời nói» và quan s t «hành vi» của họ để phân biệt người này là Thánh Hiền hay là không. Cho nên các vị đồng tu ở các nơi, trong đầu nhất định phải rõ ràng, không phải cứ ở bên cạnh tôi thì đều là Thánh Hiền, không có lý nào như vậy. Những người đi…

Xem chi tiết

Chúng sanh trong khắp hư không pháp giới đều tạo vô biên tội nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vừa niệm Phật vừa tạo nghiệp không thể vãng sanh?

Trong Kinh, Phật nói cho chúng ta biết, nếu chỉ nương vào các pháp môn khác thì phải mất đến 3 đại a tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật. Giả như Phật không dạy pháp môn Tịnh Độ, thì chúng ta đối với Phật pháp chỉ là sanh tâm ngưỡng mộ, chẳng qua là trồng 1 ít thiện căn mà…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sở dĩ bạn tạo khẩu nghiệp nguyên do chính là bạn thấy lỗi của người

Cái đầu tiên, bắt đầu từ hôm nay, rất chăm chỉ học tập “khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người”. Tu hành của Tịnh tông bắt đầu tu từ chỗ này. “Lỗi” là gì? Lỗi lầm. Bạn xem trong “Đàn Kinh”, phương pháp Lục Tổ Đại Sư dạy người hoàn toàn như nhau. Lục Tổ nói: “Nếu là người chân chính…

Xem chi tiết

Cô giáo Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Đời này có thể gặp được minh sư, tôi đã mãn nguyện rồi

Lão pháp sư có một đoạn như sau, tôi đọc cảm thấy xúc động sâu sắc, xin trích dẫn nguyên văn ở đây để tặng chư vị đồng tu: Cho nên tôi từng nói rằng mọi người phản đối bản hội tập, tôi không thể phản đối, vì sao vậy? Thầy truyền cho tôi, tôi tin rằng thầy không hại tôi, tôi…

Xem chi tiết

Dù chưa làm nhưng nghĩ đến làm Thiện cũng được Quỷ Thần ghi công
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quả báo của người viết sách, băng đĩa, tranh ảnh tà tri tà kiến, đồi truỵ… hướng dẫn lầm lạc chúng sanh

Nếu bạn viết những quyển sách, băng đĩa, tranh ảnh tà tri tà kiến, đồi truỵ…hướng dẫn lầm lạc chúng sanh thì quả báo của bạn sẽ thọ khổ trong địa ngục đến khi nào quyển sách, băng đĩa ấy biến mất trên thế gian, bạn mới thoát khỏi địa ngục Kinh văn: Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả…

Xem chi tiết