Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo
Đức Phật

Tóm tắt lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (English below)

Ngài sinh ngày rằm tháng tư năm 624 trước Công nguyên khi mẹ Ngài là hoàng hậu Maya đi ngang qua khu vườn Lumbini trên đường từ kinh thành Kapilavastu về Devadaha. Ngài là thái tử, tên Siddhārtha, con vua Suddhodana, thuộc dòng tộc Gotama, nước Sakiya. Từ nhỏ Ngài đã biểu hiện một trí tuệ phi thường và lòng từ bi…

Xem chi tiết

Đức Phật
Đức Phật

Những câu chuyện xúc động về tiền thân của Đức Phật

Trong kinh Bổn Sanh có kể rất nhiều tiền thân của Đức Phật làm chúng ta xúc động. Có những kiếp Người thị hiện làm thân nai, thân khỉ chúa, hay chim oanh vũ… Ví dụ câu chuyện về cử chỉ nhân từ của chim Oanh vũ là tiền thân của Đức Phật. Ngày xưa, có một ông vua nóng nảy, thường…

Xem chi tiết

Văn Thù Bồ Tát - Mạn Thù Thất Lỵ, Diệu Cát Tường
Đức Phật

Văn Thù Bồ Tát

Văn Thù Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ của Chư Phật. Vị Bồ Tát này rất gần gũi với chúng sinh. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu hơn về vị Bồ Tát này. Những người có niềm đam mê với Phật chắc chắn sẽ không thể nào không biết đến Văn Thù Bồ Tát. Đây là…

Xem chi tiết

48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà
Đức Phật

48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Nguyện thứ 1: Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. Nguyện thứ 2: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, sau khi thọ chung, còn trở lại sa vào ba ác đạo, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. Nguyện thứ…

Xem chi tiết

Hạnh của Ngài Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp
Đức Phật

Hạnh của Ngài Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp

Ngài MA HA CA DIẾP là một trong 10 vị Đại Đệ Tử của Đức Phật trong lịch sử thời Đức Phật còn tại thế. Ngài không bao giờ mặc những tấm y còn mới tốt mà Ngài thường ra lựa ở những đống rác, tìm những mảnh vải người ta đã bỏ, Ngài đem về giặt, rồi may, nối lại Ngài…

Xem chi tiết

Phật thuyết uy lực của thần chú Lăng Nghiêm
Đức Phật

Phật thuyết uy lực của thần chú Lăng Nghiêm

A Nan! Nếu có chúng sanh trong các thế giới, tùy theo vật dụng trong đất nước, hoặc lá, giấy, vải trắng để biên chép chú này, đựng trong túi nhỏ, nếu người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ thì đeo trên mình, hoặc để trong nhà, nên biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại. A Nan!…

Xem chi tiết

Đoàn tùy tùng của Dorje Shugden
Đức Phật

Đoàn tùy tùng của Dorje Shugden

Nơi an trụ trên thiên giới (mandala) của Dorje Shugden là một cung điện ba tầng, được hiển lộ từ tâm giác ngộ của ngài. Khi chúng ta tu tập vị Hộ Pháp giác ngộ này, chúng ta sẽ cầu khẩn đến Dorje Shugden và đầy đủ 32 vị thần tùy tùng của ngài, tương ứng với 32 vị thần trong mandala…

Xem chi tiết

La Hầu La lấy một cái chậu dựng nước để Đức Phật rửa chân
Đức Phật

Đức Phật dạy về giữ giới không nói dối và 8 điều đạt được khi giữ giới không nói dối

Ngày xưa khi Đức Phật dạy La Hầu La lấy một cái chậu dựng nước để Đức Phật rửa chân. La Hầu La vâng theo lời Phật dạy và bưng vào một chậu nước trong sạch. Khi Đức Phật rửa chân xong liền bảo La Hầu La: – Nước rửa chân này có dùng uống được không? La Hầu La thưa: –…

Xem chi tiết

Giác ngộ chỉ nhờ pháp tu quét rác - Ngài Chu Lợi Bàn Đặc
Đức Phật

Giác ngộ chỉ nhờ pháp tu quét rác

Ngày xửa ngày xưa, ở thành Xá Vệ, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế; có một vị tỳ kheo tên là Chu Lợi Bàn Đặc. Ngược lại với người anh trai Ma Ha Bàn Đặc thông minh, sáng dạ, học một hiểu mười; ngài Chu Lợi Bàn Đặc lại là người ngốc nghếch, khờ khạo, học đâu quên…

Xem chi tiết

HT Hư Vân
Đức Phật, Hòa Thượng Hư Vân

Hòa thượng Hư Vân niên phổ

Tên tục của tôi là Tiêu. Dòng họ xuất thân từ Lan Lăng là hậu duệ của vua Lương Võ Đế. Gia tộc cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam, huyện Tương Hương. Thân phụ tên Ngọc Đường, thân mẫu họ Nhan. Năm đầu đời nhà Thanh niên hiệu Đạo Quang, thân phụ làm quan tại tỉnh Mân (tỉnh Phúc Kiến). Trong khoảng…

Xem chi tiết

PS TỊnh Không ở Unesco
Đức Phật

Lão Pháp Sư Tịnh Không là ai?

(Ngài được UNESCO chọn làm thành viên chính thức và dành cho Ngài một gian phòng Tịnh Không để làm việc và lưu trữ tài liệu Phật giáo.) Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, thế danh là Từ Nghiệp Hồng, ngày sanh 15 tháng 2 năm 1927, tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời thiếu niên Ngài học…

Xem chi tiết

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Ngài sinh ngày rằm tháng tư năm 563 trước Công nguyên khi mẹ ngài là hoàng hậu Maya đi ngang qua khu vườn Lambini trên đường từ kinh thành Kapilavastu Devadaha. Ngài là thái tử, tên Siddhartha, con vua Sudduhodàna, thuộc dòng tộc Gotama, nước Sakiya. Từ nhỏ Ngài đã biểu hiện một trí tuệ phi thường và lòng từ bi bao…

Xem chi tiết