Tôn giả Xá Lợi Phất - Đệ nhất trí tuệ thống lĩnh Tăng đoàn
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Tôn giả Xá Lợi Phất – Đệ nhất trí tuệ thống lĩnh Tăng đoàn

Khi cuộc sống của Tăng chúng đã ổn định và được tự giác duy trì, thì Tôn giả Xá Lợi Phất lại khéo giấu mình vào những hi sinh thầm lặng, trong sự tận tụy không ngơi nghỉ. Tâm hồn của Ngài luôn đặt vào cả đại chúng. Với tài y lý, Ngài trực tiếp đảm nhận việc thuốc thang chữa bệnh.…

Xem chi tiết

Tôn giả Xá Lợi Phất nhập Niết bàn
Đức Phật

Tôn Giả Xá Lợi Phất (Sariputta) nhập Niết Bàn

Một ngày cuối mùa an cư kiết hạ, Tôn giả Xá Lợi Phất xả thiền và quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp tịnh cốc của mình. Trong tinh xá Kỳ Viên, nắng đã nhạt màu và những cây cổ thụ bắt đầu trút lá. Tôn giả đứng lặng người ngắm nhìn cảnh vật nơi đây một lần cuối như tri ân biết…

Xem chi tiết

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjusri Bodhisattva) - Thánh Độ Mệnh
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjusri Bodhisattva) – Thánh Độ Mệnh

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjusri Bodhisattva) là vị Đại Bồ Tát hiện thân cho Trí Tuệ của mười phương ba đời chư Phật. Ngài là bậc kế thừa chánh Pháp, giữ gìn và truyền trao chánh Pháp đến muôn đời muôn kiếp sau nên được tôn xưng là Pháp Vương Tử của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Trong…

Xem chi tiết

Ngài Bất Động Minh Vương
Đức Phật, Mật Tông

Bất Động Minh Vương

Ngài Bất Động Minh Vương – tên phạn là Acalanatha – Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo. Ngài Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trongnhững đời vị lai. Tên gọi khác của Ngài là…

Xem chi tiết

Tôn giả Tu Nê Đa (Sunita) - vị A La Hán thứ 18 trong 60 vị Thánh Độ Mệnh đệ nhất Phạm Thiên, Phạm Chí
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Tôn giả Tu Nê Đa (Sunita) – vị A La Hán thứ 18 trong 60 vị Thánh Độ Mệnh đệ nhất Phạm Thiên, Phạm Chí

Phạm Thiên là các vị Thiên tử trong cõi trời sắc giới, đã hoàn toàn không còn ái dục, tâm hồn vô cùng thanh tịnh. Phạm Chí là bậc có phẩm cách thanh cao, không bị ô nhiễm giữa những bụi bặm của thế gian. Đức Thế Tôn đã tán thán rằng: “Trong các Vị đệ tử Như Lai, Tỳ kheo Tu…

Xem chi tiết

Thánh độ mệnh Tôn giả Hồ Nghi Ly Viết (Kankha Revata)- hóa độ nữ ngạ quỷ tóc dài
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Thánh độ mệnh Tôn giả Hồ Nghi Ly Viết (Kankha Revata) – hóa độ nữ ngạ quỷ tóc dài

Buổi trưa hôm ấy, nắng rát và gay gắt dữ dội. Những vòm cây nhăn nhúm úa tàn trong nắng đỏ như lửa cháy, hoa bên vệ đường khép mình rủ xuống. Nắng phả lên nóng hầm hập từ những ruộng lúa nước. Vừa lúc ấy Tôn Giả Hồ Nghi Ly Viết đi khất thực về. Bước chân Ngài thong dong trầm…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư khai thị
Đức Phật

Ấn Quang Đại Sư là Hóa Thân Đại Thế Chí Bồ Tát

Ấn Quang Đại sư tức tổ thứ 13 của Tịnh Độ. Người là bậc long tượng trong thế kỷ này. Về Giáo thì thông cả Tam tạng, về Luật thì giới hạnh sáng rỡ, về Thiền thì thấu triệt tâm tông, về Tịnh thì tự hành hóa tha. Đúng là bậc Thiện tri thức của mọi người, đáng là đấng Đại đạo…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật
Đức Phật

Hóa độ nhóm vương tử ham chơi

Đứng trước chiếc cốc lá xinh xắn do các vị tỳ-khưu dày công dựng lợp, đức Phật đưa mắt nhìn quanh. Suốt bốn tháng an cư mùa mưa ở đây, với rừng cây này, với những chú nai này, con đường kinh hành này đã trở nên thân thuộc. Sa-môn sống đời không cửa, không nhà, nếu ở lâu dưới một gốc…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đức Phật

Sự tích Đức Địa Tạng Bồ Tát

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bậc Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân nhiều phen, đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không…

Xem chi tiết

Hiếu hạnh vẹn tròn của ngài Xá Lợi Phất vĩ đại
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Hiếu hạnh vẹn tròn của ngài Xá Lợi Phất vĩ đại

Khi dừng lời, Tôn giả quỳ xuống ôm chân Đức Bổn Sư thật lâu. Rồi Ngài chắp tay khải sám: – Bạch Thế Tôn, trong đời sống vừa qua hoặc trong vô lượng kiếp trước, nếu con có làm gì không vừa ý Thế Tôn, xin Người tha thứ cho con. – Này Xá Lợi Phất, không một lời nói hay hành…

Xem chi tiết

Cuộc đời Đức Phật là những điều thiêng liêng, kỳ diệu
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Cuộc đời Đức Phật là những điều thiêng liêng, kỳ diệu

Suốt hơn 2.500 năm tồn tại và phát triển, đạo Phật đã trở thành một trong những tôn giáo lớn của nhân loại. Tổ chức khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận ngày Đức Phật đản sinh là biểu tượng về văn hóa và tôn giáo thế giới. Đây là điều minh chứng những thông…

Xem chi tiết

Tôn giả A Nan (Ananda) và Đức Phật
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Lòng trung thành tuyệt đối dâng lên đức ân sư của tôn giả A Nan

Kinh xưa còn ghi, lần đó Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) cho voi Nalagiri hung dữ uống rượu say rồi thả vào đoạn đường mà Đức Phật đang khất thực. Con voi ấy là một chiến binh khát máu của vua A Xà Thế (Ajatashatru), đã từng phá tan nhiều trận địa, làng mạc và giết vô số người. (Đức Phật với…

Xem chi tiết