Tinh thần hiếu đạo trong Kinh Địa Tạng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hiếu đạo không tồn tại, thì Phật pháp sẽ không tồn tại

Hiếu thuận với cha mẹ là tánh đức, chữ “hiếu” 「孝」 này là bất khả tư nghì, pháp thế gian và xuất thế gian có thể nói rằng được xây dựng trên cơ sở hiếu đạo. Những câu nói này của Phật, “tuỳ thuận ngã giáo, đương hiếu ư Phật”, tuyệt đối không phải yêu cầu học sinh cung kính với ngài,…

Xem chi tiết

Cười hớn hở là tướng thọ ký - Phật A Mi Đà
Tịnh Độ

Muốn hết khổ hãy tin Phật niệm Phật

Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta do vô minh hắc ám che lấp, phiền não nghiệp chướng sâu dày, tạo không biết bao nhiêu nghiệp tội, nào sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, cho đến tội ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng chánh pháp, tất cả những tội này chúng ta đều trải qua. Chính vì tạo những…

Xem chi tiết

Tượng Phật nằm
Đạo Phật

Giác ngộ không có nghĩa là chết

Giác ngộ không có nghĩa là chết và bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ cũng suy nghĩ, nhưng biết tiến trình suy nghĩ đó là vô thường, bất toại nguyện, và không có tự ngã. Người hành thiền sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải truy tầm đau khổ và chận đứng…

Xem chi tiết

Pháp môn Niệm Phật thù thắng hơn các Pháp môn khác
Tịnh Độ

Mỗi ngày gầy dựng “Tín Nguyện – Niệm Phật”

Phải nhớ! Quí vị phải nhớ rằng: “Mỗi ngày gầy dựng “Tín Nguyện – Niệm Phật”. Chánh Tu là mỗi ngày chúng ta siêng năng niệm Phật. Người siêng năng niệm Phật và tập thành thói quen niệm Phật. Thì cuối cuộc đời khi trợ duyên niệm Phật. Thì giúp đỡ quí vị rất lớn! Chỗ chắc ăn nhất là mỗi ngày…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan - Hoằng Nhất Đại Sư
Đạo Phật

Sự vĩ đại của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vị Bồ Tát độ hóa thầm lặng với thệ nguyện rộng sâu không thể nghĩ bàn

Khi nghe nói đến đại Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta nghĩ ngay đến vị đại Bồ Tát thường cứu chúng sinh trong đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay những vong linh mới mất trong bốn mươi chín ngày, hay ngày giỗ ông bà, cha mẹ, anh chị em, hay lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp trong quá…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà Phật
Đạo Phật

Mười con mắt nhìn, mười ngón tay chỉ

Kinh văn: “Dù ở trong phòng tối, nhưng hành vi của ta đều bị thần minh dùng mắt nhìn, dùng tay chỉ. Dù cố che giấu thật kín đáo, cố che đậy thật khéo léo, nhưng ý muốn và mong cầu trong lòng sớm đã lộ ra ngoài rồi, cuối cùng cũng khó dối lòng mình. Một khi bị người phát hiện…

Xem chi tiết

Điều đặc biệt nhất của đức Như Lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Dùng chân tâm, chứ không dùng A lại da

Khi tôi mới học Phật, vừa nhập Phật môn. Chương Gia đại sư không nói với tôi “chỉ quán”, không nói “thiền na”. Ngài chỉ nói là buông bỏ và nhìn thấu suốt. Đại sư vừa nói là tôi hiểu, có thể lãnh hội được. Buông bỏ giúp chúng ta nhìn thấu suốt. Buông bỏ tham sân si mạn, buông bỏ tập…

Xem chi tiết

Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Ngày nay rất nhiều người hi vọng mạnh khỏe trường thọ nhưng họ không hiểu đạo lý này!

Vì sao phàm phu không thể thành thánh, gốc bệnh là ở đây. Bây giờ chúng ta nói đến chỗ thô thiển nhất, con người thích hưởng thụ thất tình ngũ dục, nhưng con người càng quý trọng sinh mạng của mình hơn. Đến lúc phải xả bỏ, đại khái họ cũng có thể xả bỏ thất tình ngũ dục, nhưng không…

Xem chi tiết

Vào Thời Điểm Chết, Bạn Sẻ Trải Qua Những Cảm Giác Thế Nào?
Tịnh Độ

Cảm giác vào thời điểm lâm chung

Vào lúc sắp lâm chung bạn phải trải qua nhiều cảm giác khổ đau cùng cực, những cảm giác này gây ra bởi những nguyên nhân như sau: 1. Vào lúc địa đại hòa nhập hay tan biến vào trong thủy đại, thân thể trở nên nặng nề và thân không thể tự nương nhờ thân. 2. Vào lúc thủy đại hòa…

Xem chi tiết

Mê phim xxx thủ dâm bị quả báo học hành công việc không ra gì..
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phụ nữ nhất định không được mặc những y phục hở hang

Tu hành là phải tu nơi tâm, không phải tu ở hành vi thôi. Nếu hành vi tốt mà tâm nghĩ loạn, nghĩ xằng, thì cách tu này không có tác dụng. Thời xưa nam nữ thụ thụ bất thân không thể ôm nhau, đụng chạm nhau. Gặp nhau nếu có ái mộ thì chỉ nghĩ “người này sao xinh đẹp thế”…

Xem chi tiết

Không sám hối không tiêu trừ Nghiệp chướng, oan khiên nhiều kiếp mãi theo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Sau khi học Phật, càng hiếu thuận hơn đối với cha mẹ

Điều căn bản nhất trong hành môn, Phật ở trên “Quán Kinh” giảng về “Tịnh Nghiệp Tam Phước”, hiếu dưỡng phụ mẫu chúng ta đã làm được chưa? Chúng tôi đã từng gặp được rất nhiều, rất nhiều gia đình, cha mẹ phản đối con cái học Phật. Tại sao chính mình học Phật lại dẫn đến sự phản đối của cha…

Xem chi tiết