Niệm Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thành tâm mà niệm Phật

“Trên tận nhất hình”, đây là gì? Nhất hình tức là một đời, chúng ta sống ngày nào niệm ngày đó, ngày ngày niệm không gián đoạn. Các bậc cổ đức dạy chúng ta, bất cứ lúc nào nơi nào cũng không cần cấm kỵ, ở đâu cũng có thể niệm Phật. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe lại tiếp tục niệm,…

Xem chi tiết

[HT Tịnh Không khai thị] tự mình phải biết kiểm điểm soi lại cái nào là tật xấu nghiêm trọng nhất của mình, đem tật xấu đó sửa đổi lại thì đây là chân tu
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Trong cuộc sống làm thế nào qua lại với người khác

Sự tiếp xúc giữa người và người, chúng ta làm người, sống ở trong xã hội này quyết định không thể nào tránh khỏi. Sự qua lại giữa người và người phải nên như thế nào? Phật dạy cho chúng ta, đáng tiếc là chúng ta không hiểu, nên chúng ta không thể nào làm được. Phật dạy chúng ta cái gì?…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Công đức của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn

Nếu quí vị thật sự biết được rồi, suốt cuộc đời nương tựa vào Phật A Di Đà, đừng đi tìm những thứ khác nữa. Tìm cái gì để so sánh với Phật A Di Đà, cũng không thể sánh bằng, hà tất phải nhọc lòng? Khắp nơi tìm cái này, tìm cái kia. Nói cách khác, không có lòng tin đối…

Xem chi tiết

Ba Đường Ác - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trong 6 cõi luân hồi, cõi người dễ tu thành đạo nhất

Ta Bà khổ lắm, hãy nhanh niệm Phật để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Có sinh tất có thân, có thân ắt có khổ. Lão Tử nói rằng: “Ta có mối lo lớn là vì ta có thân; nếu ta không có thân thì không có gì để lo lắng”. Phật dạy rằng: “Thân là gốc của các khổ”. Do đó,…

Xem chi tiết

Tâm Bồ Đề kiên cố
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào để chuyển phiền não thành bồ đề?

Hình dáng của bồ đề tức là niềm vui “pháp hỷ sung mãn”, tức là trí huệ viên mãn. Kim Cang Bát Nhã là trí huệ viên mãn và rốt ráo nhất. Cho nên ngay đoạn đầu trong kinh Kim Cang đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền biểu hiện sự đại tự tại, đại viên mãn trong đời sống, dạy cho…

Xem chi tiết

Lạy Phật mà khỏi Ung thư
Chuyện nhân quả - vãng sanh, Hòa Thượng Tịnh Không

Ung thư giai đoạn cuối nhờ lạy Phật mà khỏi

Quý vị thấy chúng ta niệm Phật, lúc đi nhiễu Phật, thân thể là động nhưng tâm là định; Lúc lạy Phật cũng như vậy, thân thể động, tâm thì định, đây đều gần giống với tập Yoga vậy. Đặc biệt lạy Phật rất tốt đối với cơ thể, khi quý vị lạy xuống, làm ngay ngắn cột sống sau lưng có…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ tát Bổn nguyện
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Kinh Ðịa Tạng là kinh căn bản của Ðại Thừa Phật pháp

Nếu Phật chẳng dạy cô cách này mà [trực tiếp] nói cho cô biết mẹ cô đang ở cõi nào, cô khóc đến chết cũng vô ích. Phật chẳng thể độ mẹ cô, nếu Phật có thể độ thì chúng ta cần gì phải tu hành? Chẳng cần tu hành nữa, tất cả đều được Phật độ, nếu vậy thì Phật mới…

Xem chi tiết

Xá Lợi Sư Bà Đàm Lựu Thị Tịch Ngày 26-3-1999
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Sư Bà Đàm Lựu Niệm Phật biết trước 3 tháng Vãng Sanh, lưu lại gần trăm Xá Lợi

Sư Bà Đàm Lựu sinh năm 1933, tại xã Thanh Oai, Hà Đông, Bắc Việt. Lúc 2 tuổi, cha mẹ đem tặng cho Sư Cụ Đàm Soạn nuôi vì khó nuôi. Năm 16 tuổi, Sư Bà thọ giới Sa Di Ni, 19 tuổi thọ giới Tỳ Kheo Ni. Sư Bà ưa thích giản dị, tính tình khiêm cung, nhu hòa nhẫn nại.…

Xem chi tiết

Không việc tốt gì bằng việc hoằng pháp lợi sanh - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Y giáo phụng hành tâm hông thoái chuyển, vẫn kiên trì đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát

Trang nghiêm, ý này có nghĩa là cảm hoá chúng sanh. Xã hội hiện nay cảm hoá thật là không dễ, vì khắp xã hội đã mất hết luân thường đạo đức. Chúng ta quan sát và cảm nhận kỹ càng, sẽ thấy tình thân cha con ở xã hội ngày nay không còn nữa. Chỉ thấy thoáng qua, thấy thoáng qua…

Xem chi tiết

Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị Úc Châu
Lời dạy của đức phật

[Media] Chúng ta ở nơi này giống như đang ở trong cái hầm phân vậy… – Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị Úc Châu

Ngài Ấn Quang nói, chúng ta ở nơi này giống như đang ở trong cái hầm phân vậy. Đúng không?… Tại vì chính thân xác của mình là cái hầm phân. Ví dụ một người 70 tuổi, nếu gom hết những thứ phân uế mình thải ra từ nhỏ đến lớn thử coi được bao nhiêu? Biết bao nhiêu hầm phân chứa…

Xem chi tiết

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe

Trong kinh Đại Tập Phật nói cho chúng ta biết nếu như thế gian không có Phật, đây là lời giả thiết, nhưng trên thực tế cũng là sự thật. Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni là 12 ngàn năm. Sau 12 ngàn năm thì thế gian không còn Phật nữa. Bồ-tát Di Lặc là vị Phật thứ năm của…

Xem chi tiết